In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius, met het streven naar een maximale temperatuurstijging van anderhalve graad Celsius. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dicht bij nul in het jaar 2050. De transitie naar een CO2-arme energievoorziening vergt een grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden, inclusief gemeenten. Het verduurzamen van sportaccommodaties draagt daaraan bij. Daarnaast is een lagere energierekening voor sportverenigingen mooi meegenomen. De Sociaal Economische Raad (SER) constateert dat veel energiebesparingsprojecten niet of moeilijk van de grond komen door problemen met de financiering.

Wij helpen gemeenten door ondersteuningsregelingen op te stellen voor verenigingen, te adviseren over rijksregelingen voor verduurzaming en verenigingen te adviseren over duurzaamheid. Neem contact met ons op om de mogelijkheden binnen uw gemeente te onderzoeken.

Direct contact