Het Kenniscentrum Events is een (online) organisatie die adviseert, begeleidt en organiseert op het gebied van evenementen in Drenthe. Het Kenniscentrum Events is een initiatief van Recreatieschap Drenthe, K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, Marketing Drenthe en SportDrenthe. In 2014 heeft RTV Drenthe zich ook bij het KCE aangesloten. Het Kenniscentrum Events wordt gesubsidieerd en daarmee mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Het Kenniscentrum organiseert gedurende het jaar diverse kennisbijeenkomsten en ondersteunt organisatoren van culturele en sportieve evenementen bij diverse vraagstukken. Te denken valt aan subsidieaanvragen, marketing, communicatie, promotie, sponsoring, ontwerp van side-events gericht op maatschappelijke spin-off, etc. Lees verder op de website

Direct contact

Aanbod