De omgeving waarin men leeft bepaalt voor een groot deel hoe men recreëert. Zijn er faciliteiten als winkels en sportverenigingen en is er voldoende groen. De inrichting van de openbare ruimte speelt een grote rol, zijn er speeltuintjes en sport- of trapveldjes, daagt de omgeving uit om naar buiten te gaan. Hoe is de straatverlichting en zijn er fietspaden, de veiligheid op straat bepaalt voor de inwoners vaak of ze fiets pakken of de auto. Zijn er wandelpaden en is er voldoende groen waardoor mensen graag naar buiten gaan. Met de inrichting van de openbare ruimte en het aanbod qua voorzieningen kan een grote invloed worden uitgeoefend op de keuze om te gaan sporten en bewegen. Ook voor bezoekers van de regio is dit cruciaal, men kijkt altijd of de omgeving aantrekkelijk genoeg is om te bezoeken.

Wij adviseren gemeenten en organisaties om een stimulerende omgeving te bieden die inwoners en bezoekers van de provincie uitnodigt om te recreëren in het gebied. Neem contact met ons op om de mogelijkheden binnen uw regio te onderzoeken.

Direct contact