7 op de 10 kinderen heeft overgewicht en/of bewegingsachterstand. In de jonge jaren wordt de basis gelegd als het gaat om motoriek en gezondheid. Gezond zijn zit in bewegen en in voeding. Het bewegingsonderwijs op scholen is minder dan vroeger en vaker wordt gekozen voor de tablet en televisie dan voor buiten spelen. Voor kinderen is het ontzettend belangrijk al vroeg in aanraking te komen met sport en bewegen en gezonde voeding, ze moeten leren dat sporten en bewegen leuk is en gezond eten lekker. Volgens de beweegnorm zouden kinderen minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning moeten doen en vooral niet teveel stilzitten.

We werken samen met verschillende instanties: zoals huisartsen, GGD en welzijnsinstellingen. Onze buurtsportcoaches zijn in de gemeenten actief op scholen en organiseren buitenschoolse activiteiten waar de jeugd gratis aan deel mag nemen. Maak kennis met de buurtsportcoach in uw gemeente. Ook zijn er workshops omtrent gezonde voeding, worden gymlessen aangeboden en zijn er projecten en interventies speciaal gemaakt voor de jeugd.

Direct contact