Bewegen en sporten is goed voor de gezondheid, sociale contacten en biedt spanning, ontspanning en veel plezier. Voor mensen met een beperking heeft sport en bewegen daarnaast een belangrijke meerwaarde. Voor hen is de mogelijkheid om deel te nemen aan aangepast sporten van belang om fit en vitaal te blijven en mee te kunnen doen. Onder het mom ‘normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet’ zijn meerdere initiatieven ontwikkeld om sport en bewegen mogelijk te maken. Gelijke kansen en gelijke behandeling zijn het uitgangspunt. Er zijn veel sport- en bewegingsgroepen waar aangepast sporten wordt aangeboden en binnen reguliere verenigingen zijn steeds meer mogelijkheden om deel te nemen aan de activiteiten. Uit provinciale en landelijke onderzoeken blijkt echter steeds opnieuw dat de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking sterk achterblijft ten opzichte van de valide bevolking.

Wij adviseren en ondersteunen verenigingen en gemeenten, samen met landelijke en regionale partners en de provincie Drenthe op het gebied van aangepast sporten. Samen met deze partners werken wij continu aan de randvoorwaarden voor een zo optimaal mogelijk beweeg- en sportklimaat voor mensen met een beperking in Drenthe. We staan voor agendasetting, zowel bij lokale als regionale overheden, samen met het provinciale Platform aangepast sporten. We delen kennis en expertise en zorgen actief voor een match tussen vraag en aanbod. We adviseren op basis van kengetallen en brengen organisaties met elkaar in verbinding. We inspireren en motiveren partners in de zorg, onderwijs, sport en overheid om hun beweeg- en sportaanbod voor mensen met een beperking te vergroten. Op (basis)scholen verzorgen wij lessen onder de  naam Klas op wielen. Leerlingen ervaren met dit programma hoe het is om in een rolstoel voort te bewegen en te sporten.

Direct contact

Aanbod