Project

Sport Toekomstverkenning

De Sport Toekomstverkenning (STV) is een product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De centrale vraag is om de bestaande kennis over het heden en verleden van de twintig kernindicatoren sport, zoals gepubliceerd in de Rapportage Sport, aan te vullen met informatie over de toekomst. De STV dient als input voor de nieuwe sportbeleidsperiode vanaf 2017. Het SCP en het RIVM werken voor de Sport Toekomstverkenning samen met tal van experts en stakeholders uit het veld.

Binnen de provincie Drenthe is de pilot gestart voor een regionale Sport Toekomstverkenning. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het RIVM, Mulier Instituut, Vereniging Sport en gemeenten, het Kenniscentrum Sport en NOC*NSF. De landelijke Sport Toekomstverkenning en het nationale Sportakkoord zijn de aanleiding om ook lokaal en regionaal na te denken over de toekomst van Sport in de regio. Het 50-jarig jubileum van SportDrenthe en de titel Drenthe European Community of Sport 2019 maken Drenthe dé kandidaat om deze pilot uit te voeren.

Lees meer over Sport Toekomstverkenning

Mieke Zijl
miekezijl@sportdrenthe.nl

Mail mij