Project

Maatschappelijke diensttijd SportDrenthe: kans voor sportverenigingen!

SportDrenthe voert vanaf 1 mei 2019 tot en met april 2021 een proeftuin in het kader van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren uit. Dit fenomeen werd door de huidige regering in het regeerakkoord opgenomen en heeft als doel jongeren ‘optimaal’ de kans te bieden betrokken te zijn bij en een bijdrage te leveren aan de samenleving. De maatschappelijke diensttijd biedt tijd en ruimte waarin jongeren zich inzetten voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Het is een kans om ervaring op te doen en misschien wel een duidelijker beeld te krijgen voor een beroepskeuze.

Bij veel sportverenigingen en sportscholen is er een structureel tekort aan vrijwilligers voor allerlei functies. Daarom worden in dit project jongeren gekoppeld aan de sportverenigingen in Drenthe om de maatschappelijke diensttijd in te vullen. We gaan jongeren werven die zich bezig gaan houden met een veelheid aan werkzaamheden van onderhoud aan sportaccommodaties, kantinebeheer en bardiensten tot en met het geven van trainingen aan (vooral) jeugdige sporters. Vooral dat laatste is iets waar we met jongeren het verschil willen en kunnen maken, omdat (ook het Nationaal Sportakkoord wijst daarop) slechts 1/3 van de vrijwillige trainers is geschoold voor deze belangrijke en verantwoordelijke sporttechnische functie.

Het gaat ons er vooral om jongeren te bereiken die nu niet maatschappelijk actief en/of betrokken zijn en waarbij de sportvereniging hen de nodige leerervaringen en sociale context kan bieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om jongeren met een tussenjaar, (meerderjarige) jongeren zonder startkwalificatie en zonder baan, jongeren met een arbeidsbeperking, vroegtijdige schoolverlaters etc.

In samenwerking met sportbonden, MBO sport- en beweegopleidingen en andere erkende instituten, bieden we alle jongeren een opleiding die resulteert in het behalen van een officieel certificaat/diploma. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een officieel door VWS erkend diploma voor (jeugd)trainer in een bepaalde tak van sport; het SVH diploma Sociale Hygiëne; een certificaat Hygiënecode HACCP of een certificaat Terreinmeesters en Sportveld Beheerder. Deze opleidingen en trainingen hebben doorgaans dezelfde omvang als het vrijwilligerswerk. Gemiddeld circa 4 uur per week. Zowel tijdens de opleiding als bij het uitvoeren van de taak ontvangen de jongeren (betaald vanuit het project) een vrijwilligersbijdrage. De jongeren kunnen worden begeleidt door de Buurtsport Coaches in de gemeente en een vrijwilliger van de vereniging. Een diensttijd gedurende 1 seizoen duurt gemiddeld 9 maanden met een gemiddelde inzet van 4 uur per week. Een totale diensttijd bedraagt circa 150 uur per jongere per seizoen.

Naast dat er al een mooie club jongeren is gestart, zijn wij nog op zoek naar jongeren die willen deelnemen. Ook aanmeldingen van clubs zijn van harte welkom.. Voor meer informatie en/of deelname aan het project sportdrenthe.nl/aanmeldenmdt/ kunt u contact opnemen met Wineke Holtrop: wholtrop@sportdrenthe.nl.

Jongeren aan de slag met maatschappelijke diensttijd in coronatijd

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 15-05-2020 | Lees verder

Wineke Holtrop
wholtrop@sportdrenthe.nl

Mail mij