Project

Drenthe Sport Duurzaam is een provinciaal samenwerkingsverband van SportDrenthe (projectleider), het Drents Energieloket en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Doel van het project is om buiten sportverenigingen te ondersteunen en adviseren bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Ook verenigingen die de accommodatie geheel of gedeeltelijk huren (van bijvoorbeeld de gemeente) komen hiervoor in aanmerking. Deelnemers ontvangen een gratis energiescan en ondersteuning en advies bij het maken van een verduurzamings- en financieringsplan. Ook wordt er aandacht besteed aan de financieringsmogelijkheden, zoals landelijke en gemeentelijke subsidies en de, voor sportverenigingen gunstige, Energielening SportDrenthe. Bij de uitvoering werken we nauw samen met de Drentse gemeenten en diverse sportbonden, zoals de KNVB, KNLTB en KNKV. Het project is ontstaan op initiatief van Provincie Drenthe en wordt door de provincie gesubsidieerd.

Gratis energiescan

Buitensportverenigingen kunnen een gratis energiescan aanvragen. Na de afronding hiervan wordt het rapport met de vereniging besproken. De gratis energiescan kan worden aangevraagd op de website van ‘Drenthe Sport Duurzaam’ of via deze link.

Goed voorbeeld

Voetbalvereniging Achilles 1894 uit Assen is de afgelopen jaren bezig geweest met verduurzaming van de club. Naast het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen betrokken zij hun leden bij de collectieve inkoop van zonne-energie. Het verhaal van Achilles 1894 dient als voorbeeld voor sportverenigingen in Drenthe. Om andere sportverenigingen te enthousiasmeren over de mogelijkheden is er een promotiefilm gemaakt over het verduurzamingstraject bij Achilles 1894. Op de bijeenkomsten wordt de film getoond en is de vereniging aanwezig om vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Drents Energieloket via deze link, per e-mail sport@drentsenergieloket.nl, of telefonisch via telefoonnummer: 085 – 792 01 58 (kantoor Assen).

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet tot en met 2021 in op zes doelen (deelakkoorden). Eén van deze deelakkoorden is gericht op het verduurzamen van Nederlandse sportverenigingen, onder de naam Klimaatroute Duurzame Sportsector. NOC*NSF voert de projectleiding en maakt gebruik van externe begeleiders die de kennis en kunde hebben om sportverenigingen te verduurzamen. SportDrenthe (Drenthe Sport Duurzaam) is er hier één van. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de lokale sportakkoorden die gemeenten sluiten met de lokale sportverenigingen. Kijk hier om een gratis begeleidingstraject aan te vragen.

Paul van Dijk
pjvandijk@sportdrenthe.nl

Mail mij