Project

Drenthe beweegt is het netwerk met verbindende kracht, een integrale visie en structuur. Het is de uitkomst van de samenwerking tussen alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Doel van het netwerk is het leggen van verbindingen en optimaliseren van kansen, zodat de kracht van sport in en voor Drenthe zo goed mogelijk kan worden benut.

Drenthe beweegt, het netwerk, dat zijn wij met elkaar, samen werken we aan een beter Drenthe.

Drenthe beweegt is een beweging, een inspiratiebron op vele manieren.

De komende periode (2017-2020) concentreert Drenthe beweegt zich op drie deelprogramma’s die voortkomen uit de ambities Gezonde leefstijl (gezondheid), Iedereen doet mee (participatie) en Actieve beleving (economie).

Drenthe gezond
Drenthe doet mee
Drenthe beleeft

Ga naar www.drenthe-beweegt.nl

Hans Derks
hderks@sportdrenthe.nl

Mail mij