Project

Wat is de Buurtsportcoach Academy Noord

Sport Fryslân, SportDrenthe, Huis voor de Sport Groningen en het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen hebben gezamenlijk de Buursportcoach Academy Noord gelanceerd. Dit is hét platform voor buurtsportcoaches in Friesland, Drenthe en Groningen. De Buurtsportcoach Academy Noord geeft een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches, waardoor zij in staat zijn om de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen (beter) te benutten.

De Buurtsportcoach Academy bestaat uit 3 pijlers:
1. Kennisdeling; Intervisie
2. Ontwikkeling kennis/vaardigheden: Intervisie/coaching
3. Netwerk: verbreding netwerk, leren van elkaar

Aanleiding

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de zogenaamde buurtsportcoaches. De buurtsportcoach mag voor alle leeftijden en doelgroepen worden ingezet. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als tenminste in een andere sector ( bv zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg) dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Van de (jonge en soms nog onervaren) buurtsportcoaches wordt een multifunctionele inzet gevraagd voor meerdere doelgroepen en met een verscheidenheid aan partners in diverse werkvelden. Ter ondersteuning aan de buurtsportcoaches om voldoende kennis en vaardigheden op te doen voor de gevraagde multifunctionele inzet te realiseren, zorgt de Buurtsportcoach academy voor een goed scholingsprogramma. Met als doel de kwaliteit van de buurtsportcoaches te waarborgen.

Scholingsaanbod

Van buurtsportcoaches wordt een multifunctionele inzet gevraagd voor meerdere doelgroepen en met een verscheidenheid aan partners in diverse werkvelden. De Buurtsportcoach (BSC) Academy Noord zorgt voor een scholingsprogramma, zodat de buurtsportcoaches voldoende kennis en vaardigheden op kunnen doen voor de gevraagde multifunctionele inzet. O.a. via de cursus “Bewegen In Openbare Ruimte” (BIOR) en de cursus “Gebiedsgericht en preventief werken voor professionals in de wijk”. Daarnaast kunnen buurtsportcoaches elkaar leren kennen en inspireren door middel van bijeenkomsten. Door de structurele samenwerking met de Hanzehogeschool wordt er kwalitatief een zeer goede bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de buurtsportcoaches, doordat deskundigen vanuit verschillende opleidingen daarvoor ingezet worden.

Je vindt het scholingsaanbod voor het komende half jaar hieronder. Tevens houden we je graag op de hoogte via de nieuwsbrief van de Buurtsportcoach academy. Deze wordt alleen verstuurd zodra er nieuw aanbod bekend is. Hierin tref je dan ook gelijk de aanmeldlink aan.
Je ontvangt gemiddeld tussen 3-5x per jaar een nieuwsbrief met een nieuw aanbod. Voor deze nieuwsbrief dien je je aan te melden ivm de AVG wetgeving.

Betrokken organisaties

De Buurtsportcoach Academy Noord is een initiatief vanuit SportKracht Noord. Hierin zijn vertegenwoordigd: Sport Fryslân, SportDrenthe, Topsport NOORD, NOC*NSF, VSG Noord, het district KNVB Noord, de Hanzehogeschool Groningen Instituut Sportstudies en VNO-NCW Noord.

Partners die een trekkende rol hebben zijn Sport Fryslân, SportDrenthe, Huis voor de Sport Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen: meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mieke Zijl
mzijl@sportdrenthe.nl

Mail mij