Onze missie MET SPORT DRENTHE BETER MAKEN kunnen we alleen bereiken door samen te werken met gemeente, provincie en uitvoerende partijen binnen sport en gezondheid. Kennis delen, samen projecten uitvoeren en gebruikmaken van elkaars kracht, dat is waar het om gaat. Een mooi voorbeeld is de samenwerking in Drenthe beweegt, waar alle Drentse partijen die werken aan sport, gezondheid en recreatie & toerisme bij elkaar komen om tot de beste oplossing voor de Drentse bevolking te komen. Met het doel om met Drenthe de gezondste provincie te worden.

Hieronder vindt u al onze partners waar we mee samenwerken in welke vorm dan ook.

CMO STAMM

GGD Drenthe

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

Het Jeugdsportfonds helpt kinderen in armoede situaties om te kunnen sporten.

Kenniscentrum Sport

Kunst & Cultuur

Marketing Drenthe

NOC*NSF

Recreatieschap Drenthe

Sportkracht 12

SportDrenthe is onderdeel van Sportkracht12, het samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. Met een sterk lokaal netwerk en kennis van de lokale praktijk helpt Sportkracht12 om de landelijke voornemens en plannen met betrekking tot sport en bewegen lokaal, regionaal en provinciaal uit te rollen.

Sportkracht12 maakt het verschil op sportclubs, in wijken, op pleintjes, in zorgcentra, op scholen en verbinden verenigingen, gezondheidsinstellingen en andere maatschappelijke partners om elke Nederlander in beweging te krijgen én houden.

Ga voor meer informatie naar de website Sportkracht12.

SportStroom

Vereniging Sport & Gemeenten