Zorgen voor een energieke en gezonde generatie

Sport en bewegen zijn een onmisbaar element van een gezonde leefstijl en een vitaal en gezond Drenthe. Met sport en bewegen worden de Drentse kinderen fitter, komen zij in aanraking met winnen en verliezen en ervaren zij het gevoel van ’ergens bij horen’. Voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen is sporten en bewegen van groot belang. Daarnaast blijkt dat kinderen die nu met plezier sporten vaak ook op latere leeftijd blijven sporten en een gezondere leefstijl hebben.

Helaas blijkt dat het onvoldoende lukt om de jeugd in beweging te houden. Kinderen worden van jongs af aan minder geprikkeld om te spelen en te bewegen, motorische vaardigheden nemen af, oudere kinderen stoppen rond hun pubertijd bij hun sportclub en het sportplezier staat door andere verleidingen, of soms zelfs door negatieve ervaringen, onder druk. Daarnaast ontbreekt het sommige gezinnen aan de financiële middelen om hun kinderen te laten sporten. Willen we er dus voor zorgen dat Drenthe in 2040 de gezondste generatie  heeft, dan moeten we de kracht van preventieve en curatieve kracht van sport optimaal benutten.

Gezonde omgeving

In alle Drentse gemeenten zijn buurtsportcoaches werkzaam als verbinders tussen sport, gezondheid, welzijn en de lokale partijen. Daarnaast heeft Drenthe een eigen JOGG-Teamfit Coach die zich inzet voor een gezonde Drentse sport- en buurtomgeving. Denk aan een verantwoord alcoholbeleid, rookvrij sportterrein en gezonder voedingsaanbod bij sportlocaties als zwembaden, sporthallen en sportverengingen, maar ook de inzet bij kinderboerderijen, speeltuinen en dorpshuizen op voedingsaanbod in hun horecavoorziening. Al deze locaties kunnen kosteloos en vrijblijvend van deze coaching gebruik maken bij het aangaan van challenges en behalen van topprestatiebadges.

Sportclubs in Drenthe: zet in op jeugdsport en werk daarin samen

Met sport en bewegen naar de gezondste generatie in 2040 bereiken we door in Drenthe samen te werken op het gebied van preventie, zorg en welzijn, sport en bewegen, onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, werkgevers en andere organisaties. Door specifiek in te zetten op kracht van jeugdsport kunnen we de jeugd met veel plezier laten sporten en bewegen. Zo wordt een goede basis gelegd voor een sportieve gezonde generatie. SportDrenthe kan sportverenigingen in Drenthe ondersteunen op het gebied van verenigingsadvies, vrijwilligersbeleid en versterking van bestuurskader.

Gemeenten in Drenthe: maak sporten en bewegen voor de jeugd toegankelijker en plezierig

Als Drentse gemeente kunt u sporten en bewegen voor de jeugd toegankelijker en plezierig maken. U maakt sporten en bewegen leuk en aantrekkelijk door peuters veelzijdig en goed te leren bewegen, voor schoolkinderen veel en gevarieerd sporten beweegaanbod beschikbaar te maken en jongeren de mogelijkheid te geven om hun eigen sport- en beweegambities te halen. Om sportplezier te garanderen, om de positieve waarden van jeugdsport te realiseren en het ongewenst gedrag in de jeugdsport tegen te gaan is het van belang om een toegankelijke, veilige en optimale leeromgeving te creëren.

Concrete ideeën voor een energieke en gezonde gemeente

  • Faciliteer de samenwerking tussen kinderopvang, scholen en de sportsector voor een afgestemd sportaanbod voor kinderen van alle leeftijden, bijvoorbeeld het gezamenlijk inzetten van accommodaties, sportscholen en trainers.
  • Creëer bewustwording bij ouders en verzorgers over het belang van sport en bewegen door middel van informatie via consultatiebureaus, kinderdagverblijven en BSO’s, scholen, buurtsportcoaches en sportaanbieders.
  • Ondersteun sportaanbieders met nieuw sportaanbod voor de jeugd, zowel bij sportverenigingen als bij ondernemende sportaanbieders. SportDrenthe kan hierbij adviseren.
  • Maak cursusaanbod beschikbaar voor trainers en coaches die zich willen scholen op het gebied van jeugdsport. Via de Sportservices in het Lokaal Sportakkoord zijn er mogelijkheden voor financiering. De Lokale Ad-Loc kan hierbij adviseren.
  • Stimuleer en ondersteun clubs met het creëren van een veilig en positief sportklimaat door te helpen met een vertrouwenscontactpersoon, de VOG voor medewerkers en vrijwilligers en het opstellen van preventief beleid.
  • Maak sporten toegankelijk voor kinderen uit een kansarme omgeving. Bijvoorbeeld door samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De buurtsportcoaches zijn vaak intermediair.
  • Informeer en enthousiasmeer alle sport- en buurtlocaties over het belang van een gezonde (sport-/buurt-) omgeving met tips hoe al kleine mooie stappen gezet kunnen worden op de thema’s verantwoord alcoholbeleid, rookvrij sportterrein en gezonder voedingsaanbod. Daarnaast de kosteloze en vrijblijvende ondersteuning van de JOGG-Teamfit Coach Drenthe.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in