Wake-up Call: deze generatie is minder sterk dan 40 jaar geleden

Vroeger in het dorp dat Wim Sonneveld zo mooi bezingt, werd er gehoepeld en gehinkeld. Het dorp is er nog wel en hier en daar, ‘het tuinpad van mijn vader’ wellicht ook nog wel, maar de kinderen zitten anno nu binnen achter een Play Station. Het gevolg, zo constateerde de succesvolle Jumbo Visma schaatscoach Jac Orie onlangs, is bewegingsarmoede.

Hij was niet de eerste die deze alarmerende conclusie trok. De hoogste tijd om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Mijn persoonlijke opvatting zal u dan ook niet verbazen. Sport en bewegen dienen in de nieuwe coalitieakkoorden een prominente plek te krijgen, waarbij mooie doelstellingen alleen niet voldoende zijn; we moeten ook bereid zijn om substantieel geld beschikbaar te stellen.

In Assen zijn we trots op ons nieuwe BOSS-project

Jac Orie staat in zijn bevindingen niet alleen. Mieke Zijl, de directeur van Sport Drenthe, hield ons in de voorbije weken een ontnuchterende spiegel voor. Slechts de helft van de Drenten voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. “We hebben last van een zitepidemie,” vatte ze het op RTV Drenthe kernachtig samen. Wat kun je doen om het tij te keren? Ik preek niet graag voor eigen parochie, maar in Assen zijn we trots op ons nieuwe BOSS-project. BOSS staat voor Bewegen Ontmoeten Spelen en Sport. Het komt er kort samengevat op neer dat we samen met de inwoners van Assen aan de slag gaan met de inrichting van speel- en ontmoetingsplekken, Zulke speel- en ontmoetingsplekken moeten in elke wijk komen, 312 in totaal.

BOSS-plekken gericht op ontmoeten, sport en bewegen

We trekken als de gemeenteraad met de plannen instemt de komende twee jaar ruim een miljoen euro uit. Een forse investering die niet alleen ten goede komt aan onze jeugd. Natuurlijk hopen we dat deze BOSS-plekken uitnodigen tot bewegen, spelen en sport, ook voor ouderen. Maar ze dienen ook nog andere doelen. Ze moeten eveneens uitgroeien tot locaties waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. BOSS-plekken kunnen ook bijdragen aan vermindering van gevoelens van eenzaamheid. Per wijk kijken we wat de wensen zijn. Dat doen we samen met de buurt om te voorkomen dat op het stadhuis plannen worden bedacht die niet in een behoefte voorzien. BOSS is een project waarbij participatie een belangrijk uitgangspunt is.

Wake-up call

Het probleem van bewegingsarmoede is niet zo maar opgelost. In een interview met Jac Orie las ik dat een nieuwe generatie sporters fysiek veel minder sterk is dan leeftijdsgenoten veertig jaar geleden. Ze springen minder hoog, hebben minder knijpkracht en leggen minder afstand af tijdens een coopertest, stelde hij vast. Een heldere wake-up call, maar vooral een aansporing voor ons allemaal om in beweging te komen. Bovendien, en ik spreek uit eigen ervaring, sporten en bewegen is gewoon leuk. Stap ook eens Op Fietse. Je kijkt je ogen uit in Drenthe en je gezondheid vaart er wel bij.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in