Van GALM naar Gezond en Fit Ouder worden

Sinds de jaren ’90 organiseren we het GALM-project in Drenthe: een sportstimuleringsproject voor senioren van 55-jaar en ouder. We horen steeds vaker, maar dat is toch “oud”? We zoeken nieuwe interventies, en gaan geen “oude” interventies meer financieren. Misschien zijn we de afgelopen jaren wel vergeten meer mensen mee te nemen in ons verhaal van doorontwikkeling. Want waar het GALM-project gericht was op sportstimulering 55-plus. Hebben we nu een heel mooie samenwerking gemaakt tussen Welzijn, Zorg en Sport in het programma Gezond en Fit Ouder worden.

De basis is gelijk: we schrijven mensen persoonlijk aan en er is vervolgcontact in aanloop naar de fitheidstesten. Na de testen begeleiden we de deelnemers naar een passend vervolg gericht op gezondheidsverbetering. Veelal proberen we mensen te laten deelnemen in sport en beweeggroepen. Daar waar dit niet mogelijk is zoeken we een maatwerkoplossing met zorg en welzijn.

Begin april hebben we twee projecten gehad: in Westerveld en in Emmen. Er hebben 250 senioren deelgenomen aan de test en daarvan gaan er 150 meedoen in nieuwe beweeggroepen. En er start een groep met de Grip en Glans Cursus. Daarnaast gaan er nog 30 senioren deelnemen bij bestaande sport en beweeggroepen. We hebben mooie gesprekken gehad en de buurt- en thuiszorg en welzijnswerkers hebben nog extra afspraken met deelnemers gemaakt voor een extra bezoek. Senioren die deel hebben genomen aan de testen geven aan heel erg blij te worden dat ze de stap genomen hebben deel te nemen. Op 21 April staat De Wolden voor de deur en in oktober volgt het project in Tynaarlo.

Het basisprincipe van GALM

In 1995 is het project ontwikkelt door de rijks universiteit Groningen. Een project met 5 stappen.

  • Verzending van een mailing
  • Huisbezoeken om alle post weer op te halen
  • Een fitheidstest
  • Een advies gesprek
  • Een vervolg Beweegprogramma

Puur om in die tijd de mensen die niet voldoende bewegen aan het bewegen te krijgen. En dat lukte heel goed! Want de eerste groepen bestaan al 25 jaar en zijn er nog.

Wat is er nu dan zo anders?

De basis bestaat nog steeds, maar we werken veel meer samen met De zorgprofessionals en welzijnscollega’s. Het gaat niet alleen meer om bewegen, maar veel meer om Positieve Gezondheid.

We versturen nog steeds een brief vanuit de Basis administratie van de gemeente om ze uit te nodigen voor de fitheidstest. Nu naar de groep 67 tot 83-jarigen of 70 tot 85-jarigen, dat is aan de gemeente zelf. Vervolgens vragen we iedereen de brief terug te sturen. In sommige gevallen brengen we nog een huisbezoek aan degene die de brief niet terug gestuurd hebben.

De Fitheidstest organiseren we nu samen met medewerkers van Welzijn (zij zitten bij de inschrijving en nemen de vragenlijsten af) en medewerkers van thuiszorg of huisartsenzorg (zij doen de bloeddrukcontrole en nemen de vragenlijsten met de mensen door). De testen worden afgenomen door leeftijdsgenoten of studenten. De advisering gebeurt door lesgevers, medewerkers van welzijn of de plaatselijke fysiotherapeut. Het aanbod dat na de test wordt aangeboden varieert van Sport en Bewegen tot Welzijn & Cultuur of cursussen Grip en Glans.

Completer pakket door samen te werken

Door de samenwerking komt er voor de deelnemer een completer pakket en kunnen we veel beter samenwerken. Ook in de weken na de test kunnen we de deelnemers bezoeken of ze de juiste hulp bieden die gevraagd wordt.

Fitte Senioren geven aan dat ze door de brief bewust na gaan denken hoe ze gezond en fit ouder kunnen worden. Kwetsbare of eenzame senioren komen naar de test en geven aan de brief aan te grijpen om in beweging te komen, mensen te ontmoeten en invulling te vinden in het wekelijkse ritme. Zo zijn er bijvoorbeeld ook mensen die vanuit het Westen naar Drenthe zijn verhuisd die dit moment grijpen om hun sociale kring te vergroten.

Bij een van de fitheidstesten kwam toevallig de wijkagente langs en ook zij gaf aan dat ze meer wilde weten wat er voor ouderen te doen en te vinden is, omdat ook hun rol en taak bij de ouderen ligt en ook zij geregeld achter de voordeur komen en dan mee kunnen bewegen in een stuk zorg/preventie en sociale aandacht.

De goede aanpak op weg naar meer plezier en betrokkenheid, minder eenzaamheid en betere fitheid

GALM “Oud”? zeker niet! Deze aanpak staat midden in de werkelijkheid van alledag! We bereiken door deze methode een hele grote groep ouderen die we met deze aanpak op weg kunnen helpen naar meer plezier, minder eenzaamheid, meer betrokkenheid, betere fitheid en meer kwaliteit van leven. En de professionals weten elkaar in dit project heel goed te vinden en door elkaar hierin beter te leren kennen merken we dat de samenwerking op en met andere projecten ook meer vorm krijgt.

Samen op naar een Gezonder Drenthe.

Meer weten, vraag het aan Esther [email protected] of kijk op onze dienstenpagina over Gezond en fit ouder worden

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in