Sporten in een beweegvriendelijke gemeente maakt Drenthe gezonder

Sport en bewegen in de openbare ruimte wint aan populariteit. Het belang van de beweegvriendelijke omgeving neemt toe. Een blokje wandelen om het huis, een toertocht op de mountainbike, bootcamp in het park, vissen aan de waterkant of zwemmen in open water. Steeds meer mensen trekken erop uit. Daarnaast is lopen of fietsen, voor het woon-werkverkeer of het doen van een boodschap, een goed alternatief voor de auto.

Sporten in een beweegvriendelijke gemeente maakt Drenthe gezonder

Sport en bewegen in de openbare ruimte wint aan populariteit. Het belang van de beweegvriendelijke omgeving neemt toe. Een blokje wandelen om het huis, een toertocht op de mountainbike, bootcamp in het park, vissen aan de waterkant of zwemmen in open water. Steeds meer mensen trekken erop uit. Daarnaast is lopen of fietsen, voor het woon-werkverkeer of het doen van een boodschap, een goed alternatief voor de auto.

Drenthe biedt, vergeleken met juist dichtbevolkte provincies, enorm veel ruimte om naar buiten te gaan. Toch is de omgeving in de praktijk lang niet overal beweegvriendelijk. Recreatieve en sportieve routes in Drenthe zijn vaak druk en lopen tegen hun capaciteitsgrenzen aan. Open water is op veel plaatsen niet geschikt om te zwemmen en wijken en dorpen zijn vaak nog zo ingericht dat de auto als aantrekkelijker alternatief wordt gezien. Daarnaast staat de sportruimte in stedelijk gebied vaak onder druk door de woningbouwopgave.

Gemeenten: creëer een beweegvriendelijke leefomgeving voor, en met inwoners

Door bij het ontwerp van wijken en dorpen rekening te houden met een beweegvriendelijk inrichting en in het buitengebied een passende recreatieve infrastructuur te creëren, kunnen mensen verleid worden om meer te bewegen. Maak bewegen in de buurt eenvoudig door speeltuinen, schoolpleinen en parken toegankelijker en beweegvriendelijk te maken. Leg in de gemeente wegen aan met voldoende ruimte om veilig en op een aantrekkelijke manier te kunnen lopen en fietsen en zorg voor de juiste voorzieningen als bijvoorbeeld parkeermogelijkheden voor de fiets. Denk daarnaast aan aantrekkelijke recreatieve en sportieve routes in het buitengebied en van de wijken naar het buitengebied. Ook veilige zwemgelegenheden in open water dragen bij aan een beweegvriendelijke omgeving. De kracht van de openbare ruimte in Drenthe zit in de natuurgebieden: Verleid inwoners om een ommetje te maken, te fietsen of bijvoorbeeld te fotograferen in de prachtige nationale parken van Drenthe.
Inwoners hebben vaak tal van ideeën om bewegen in hun buurt of sportomgeving nog aantrekkelijker te maken. Gebruik deze kennis, bijvoorbeeld bij het vormgeven van de omgevingsvisie. Nu is de tijd om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten voor een gezonder Nederland.

Concrete ideeën

  • Neem de beweegvriendelijke leefomgeving mee in de vormgeving van de omgevingsvisie.
  • Maak voorzieningen in de buurt die spelen en bewegen stimuleren (paden, pleinen, speeltuinen)
  • Houd in het ontwerp van de infrastructuur rekening met voldoende ruimte voor lopen en fietsen.
  • Zorg voor goede verbindingen tussen gebouwde omgeving en de groene omgeving. Denk bijvoorbeeld aan geschikt OV naar het buitengebied.
  • Promoot als gemeente de wat onbekendere gebieden en parken om te recreëren.
  • Creëer in samenwerking met omliggende gemeenten en andere stakeholders een aantrekkelijk buitengebied voor sport en recreatie.
  • Breng in kaart waar inwoners de natuur in gaan en treft maatregelen zodat dit veilig kan gebeuren.
  • Behoud en creëer bij woningbouwopgaven voldoende ruimte voor sport en bewegen.
  • Gebruik de ideeën van inwoners en gebruikers om de leefomgeving beweegvriendelijker te maken.

 ‘Sport laat van zich horen’

Dit bericht is onderdeel van de serie ‘Sport laat van zich horen’ in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Het vergroot de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom: sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij.

 De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut. Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl .

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in