SportDrenthe en Drentse sportakkoorden

In bijna alle 12 Drentse gemeenten is inmiddels een start gemaakt met de uitvoering van de sportakkoorden. Wij zijn trots daar deelgenoot van te (hebben) mogen zijn.

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar om ook de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving. In navolging van het sportakkoord volgde er in november 2018 ook het Nationaal Preventieakkoord ‘Naar een gezonder Nederland. Het akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

In Drenthe kwam de beweging tot lokale sportakkoorden op gang na de oproep tot het vormgeven van lokale sportakkoorden. In enkele gemeenten werden het zelfs een sport- en preventieakkoorden. Door diverse gemeenten werd SportDrenthe gevraagd om als sportformateur op treden. Een mooie uitdaging! Een terugblik.

Inhoud en totstandkoming van een sportakkoord.

In een lokaal sportakkoord staan afspraken tussen gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en overige organisaties over sport en bewegen in de nabije toekomst.

Het sportakkoord is in de Drentse gemeenten op een interactieve manier tot stand gekomen. Als vertrekpunt zijn veelal de ambities van het Nationaal Sport- (en Preventie) akkoord genomen. Na het maken van een startfoto, waarin relevante data over sport en bewegen in kaart is gebracht, is met alle aanwezigen (vertegenwoordigers vanuit sport en bewegen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, ondernemers etc.) verkend waar in de betreffende gemeente op ingezet moet worden. Samen met de lokale betrokkenen zijn er ambities geformuleerd waar vanuit het akkoord samen naar gestreefd gaat worden. In verschillende bijeenkomsten (in coronatijd vooral online) zijn vervolgens deze ambities verder uitgewerkt. Wat willen we op deze ambities bereiken en wie kan hieraan bijdragen?

Op deze manier zijn in elke Drentse gemeente sterke netwerken ontstaan. Een kerngroep in elke gemeente is nu veelal aan zet om voor resultaten te zorgen, samen met de partners uit het akkoord.

Rol SportDrenthe

Door enkele gemeenten is SportDrenthe gevraagd om de rol van sportformateur op zich te nemen. Hans Slender en Mieke Zijl zijn de afgelopen tijd actief geweest in Emmen, Coevorden, Westerveld, Hoogeveen, Tynaarlo en Noordenveld. In nauwe samenwerking met de beleidsambtenaar van de gemeente hebben zij het proces vormgegeven om tot een lokaal sport- (en preventie) akkoord te komen.
“Het feit dat partijen elkaar tijdens het proces ontmoet hebben, was al winst”
Mieke Zijl – sportformateur in Coevorden, Westerveld en Emmen.

“Gezamenlijke ambities, het versterken en verbinden van bestaande initiatieven en samen komen tot nieuwe activiteiten zorgt voor nieuwe energie in het lokale sportlandschap. Het is super goed om te zien dat sportclubs, ondernemers, onderwijs, zorg en welzijn zo enthousiast samen aan het bouwen zijn geweest.” | Hans Slender – sportformateur in Hoogeveen, Noordenveld en Tynaarlo.

“In Coevorden heb ik ontzettend veel betrokkenheid gevoeld vanaf begin tot en met de ondertekening. Mijn rol als sportformateur houd nu op. Er staat een goed team klaar om de ambities de realiseren en de betrokkenheid vast te houden. Ik heb daar alle vertrouwen in” | Mieke Zijl – sportformateur in Coevorden, Westerveld en Emmen

Sportlijn

Voor het versterken van de sportverenigingen is een aparte sportlijn ontwikkeld. Een adviseur lokale sport is hierin een belangrijke schakel. De sportlijn biedt producten en services specifiek voor de sportverenigingen om hen te ondersteunen bij de vraagstukken binnen de vereniging. In Drenthe zijn drie adviseurs lokale sport actief; Ruud Schuurmans en Mark Altena en onze eigen verenigingsadviseur Anne Prins.

Vervolg

Na de ondertekening van het akkoord begint het pas echt. Dan gaat het gerealiseerde netwerk aan de slag met de realisatie van de ambities. Door corona is in enkele gemeente de opstart enigszins vertraagd, maar inmiddels wordt er overal hard gewerkt aan de uitvoering.

Neem ook eens een kijkje op onze speciale pagina sportdrenthe.nl/voorbeeld_services_sportakkoord met voorbeelden van services, de contactpersonen per gemeente en een link naar de gemeentelijke sportakkoorden.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in