Sport en bewegen voor iedereen

Oud of jong, homo of hetero, ziek of gezond, arm of rijk, man of vrouw, met of zonder migratieachtergrond, met of zonder beperking. Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten en bewegen. Toch is dat niet vanzelfsprekend en zien we dat de tweedeling in de samenleving groter wordt. Met sport kunnen we deze tweedeling tegengaan en mensen dichter bij elkaar brengen, mensen verbinden en ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om te sporten en te bewegen. Kortom, sporten en bewegen voor iedereen!

Sport is de verantwoordelijkheid van iedereen zelf, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend of zelfs mogelijk. Sportaanbieders en de lokale politiek zijn zich daar niet altijd van bewust. Dat is jammer, want sportclubs en gemeenten maar ook sociale instellingen kunnen júist die drempels wegnemen om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen.

Gemeenten: ga het gesprek aan

Als gemeente kunt u de drempel om te gaan sporten en bewegen wegnemen en zo een inclusieve sport creëren. Start door in gesprek te gaan met inwoners. Door inwoners te helpen met het vinden van de juiste sportplek, door sportaanbieders te helpen met het anders organiseren van hun sport en door financiële drempels bij inwoners weg te nemen wordt sport en bewegen toegankelijker. Daarnaast kan een betere samenwerking met zorg, welzijn, onderwijs en maatschappelijke organisaties nog betere verbindingen leggen tussen alle inwoners en het sportaanbod in de gemeente. Deze samenwerking kunt u als gemeente faciliteren. Ook de openbare ruimte kan inclusiever door bijvoorbeeld beter toegankelijke speeltuinen of hardlooproutes voor slechtzienden.

Drentse samenwerking

In Drenthe kennen we al veel samenwerking: zoals het platform Seniorensport en Aangepast sporten waarin de buurtsportcoaches samen de thema’s, knelpunten en ontwikkelingen bespreken en uitvoeren of in de sport- en preventieakkoord werkgroepen. Samen de handen ineen slaan, naar elkaar verwijzen, de activiteiten inbeeld hebben met elkaar en zorgen dat we samen inwoners van Drenthe gezonder, fitter op kunnen laten groeien en ouder kunnen laten worden is de kracht die we samen kennen.

Als politieke bestuurders kunt u het verschil maken. Juist voor die mensen die zich niet veilig voelen of de weg niet weten te vinden kunt u in de gemeente de kaders schetsen en mogelijkheden creëren. Daarmee zetten we sport, bewegen, welzijn en gezondheid op de kaart. Laten we ervoor zorgen dat sporten en bewegen voor iedereen ”normaal” en “leuk” zal zijn!

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in