Sport en Bewegen belangrijk speerpunt in uw partijprogramma

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van Sport en Bewegen kan binnen al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de sportvereniging en/of sportschool, op de school van de kinderen of bij de sportgroep voor senioren. Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens om minder te zitten.

“Sport (en bewegen) helpt om Drenthe nog beter te maken. Bij steeds meer inwoners (ook de kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022) heeft gezond leven – en daarmee bewegen en sporten – een prominente plaats in hun leven. In een vergrijzende samenleving en bij een crisis als de Covid-19 pandemie wordt meer en meer een beroep gedaan op eigen vitaliteit en van die van familie en/of buren. Vitaliteit wordt de belangrijkste economische factor, sport (en bewegen) de belangrijkste grondstof voor deze vitaliteit. Laat de periode waarin we in 2020 zijn beland zich nu juist kenmerken door een wereldwijde pandemie van het COVID-19 virus. Een periode die een aanslag was op onze vitaliteit, maar ook duidelijk heeft gemaakt dat met sport en bewegen uw gemeente nog beter maken nu nog belangrijker is dan ooit.” Aldus Hans de Lang in zijn blog op kiessport.nu.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het van belang dat inwoners weten hoe u als partij denkt over de actuele zaken binnen de gemeente. De inzet van Sport en Bewegen kan binnen al deze thema’s naar voren komen. Inwoners komen met sport en bewegen in aanraking op de sportvereniging en/of sportschool, op de school of bij de sportgroep voor senioren. Ook bij de huisarts, welzijnsinstelling en fysiotherapeut is aandacht voor bewegen in het dagelijkse leven. Zelfs op de werkvloer worden medewerkers geconfronteerd met de beweegnorm en de wens om minder te zitten.

Als gemeente kunt u een belangrijke rol spelen om de inwoners mogelijkheden te geven te bewegen. Laagdrempelig en op elk niveau, aangepast aan de wensen van de doelgroep. Door als gemeente te zorgen voor de optimale randvoorwaarden kunt u zorgen dat men met plezier gaat sporten en bewegen. Dat levert u als gemeente de gewenste effecten op die u moet bereiken binnen de thema’s armoede, sociaal domein, integratie en duurzaamheid. Zorg dat sport en bewegen onderdeel wordt van uw collegeprogramma en neem de inwoners mee in de gedachtegang ‘Sporten brengt plezier, trots en saamhorigheid en is ook nog eens gezond.’

Op 29 juni 2018 ondertekende Minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijk partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving.

In 2020 en 2021 is in iedere Drentse gemeente een Lokaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de sportbonden (NOC*NSF) en maatschappelijk partners. Op onze speciale pagina met voorbeelden van sportservices is meer informatie te vinden over de mogelijkheden die dit lokaal biedt en kunt u de 12 verschillende akkoorden terug vinden. Of kijk op Gemeenten (kiessport.nu) wat uw gemeente er over zegt.

Om lokale politieke partijen te inspireren met de kracht van sport en bewegen is de brochure “Met Sport en Bewegen naar een energieke en gezonde gemeente” uitgegeven. In deze brochure worden negen thema’s vanuit de sport gekoppeld aan het sociale, ruimtelijke en economische beleidsdomein van gemeenten. Een integrale benadering waarbij iedere investering in sport en bewegen bijdraagt aan de energie en gezondheid van de inwoners van een gemeente. De brochure is te downloaden op www.sportcampagne.nl.

De brochure voor de gemeenteraadsverkiezingen is door NOC*NSF samen met sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en Platform Ondernemende Sportaanbieders opgesteld. Ook Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut zijn als kennispartners nauw betrokken bij deze publicatie.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in