Proefles Nordic Walking met Parkinson gestart

21 april is er in de middag een gratis proefles Nordic Walking gestart op de atletiekbaan van EAC de Sperwers in Emmen. Mensen met de ziekte van Parkinson konden onder deskundige begeleiding kennis maken met Nordic Walking. Ondanks dat het werven van mensen met de ziekte van Parkinson lastig was, werd het een waardevolle middag.

Zo werd er bij een deelnemer aangetoond dat het looppattroon en het evenwichtsvermogen verbeterde als de deelnemer met de Nordic Walking stokken liep. Elke Parkinson patiënt is anders en de verschillende gradaties van de ziekte van Parkinson maakt het wel lastig. De atletiekbaan was hiervoor de perfecte locatie, waardoor een ieder op zijn of haar eigen tempo kon meedoen. Vanuit de doelgroep kwamen positieve reacties met als resultaat dat er behoefte is naar een vervolg voor Nordic Walking. Er gaat gekeken worden of het haalbaar is om Nordic Walking structureel te kunnen realiseren in de omgeving van Emmen, hiervoor moeten er eerst genoeg deelnemers geworven worden.

Reactie deelnemer:

‘’Ik loop vier keer in de week met mijn rollator. Ik ga nu proberen om daarvan twee keer te wandelen met de Nordic Walking stokken waarover ik al beschik in plaats van mijn rollator.’’

Parkinson pandemie

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, je kunt wel zeggen dat er een Parkinson pandemie aan de gang is. Professor Neuroloog Bas Bloem toont dit in onderzoek aan. In Nederland hebben ongeveer 65.500 (2020) mensen de ziekte van Parkinson, terwijl in 2011 dit aantal lag op 28.951 mensen. Mensen met de ziekte van Parkinson is de afgelopen tien/twintig jaar verdubbeld en dat gaat de komende jaren nog meer worden.

Afstudeeronderzoek

Ik ben Noa Sibon afstudeerstagiaire bij SportDrenthe Team Meedoen en Sportkunde student aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik doe onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Er is een behoefteonderzoek onder Parkinson patiënten afgenomen bij het Parkinson Café in Assen, Meppel en Emmen. Met als resultaat dat 57,9% van de mensen met de ziekte van Parkinson behoefte hebben aan het sport- en beweegaanbod Nordic Walking. Nordic Walking is een bewezen effectieve sport voor mensen met de ziekte van Parkinson. Waarbij de paslengte, het looppatroon, het evenwichtsvermogen, kwaliteit van leven en zowel de motorische als niet-motorische symptomen significant verbeteren.

Doel interventie Nordic Walking:

Uiteindelijk willen we sport- en beweegaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson in de provincie Drenthe realiseren. Met oog voor provinciale spreiding van het sport- en beweegaanbod. Het doel is om iedereen in zijn of haar buurt te kunnen laten meedoen met het sport- en beweegaanbod, zoals Nordic Walking.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in