Online leeromgeving ‘beweegvriendelijkebuurt.nl’ gelanceerd

Sport en bewegen in de openbare ruimte en een beweegvriendelijke omgeving zijn thema’s die steeds meer aandacht krijgen, zowel beleidsmatig als maatschappelijk als in de praktijk van sport- en beweegprofessionals. Om buurtsportcoaches beter toe te rusten als schakel te kunnen functioneren tussen beleidsmakers en inwoners, samen met andere professionals, om uiteindelijk beweegvriendelijke buurten te faciliteren, realiseren of beter gebruiken is de online leeromgeving beweegvriendelijkebuurt.nl gelanceerd.

Hoe ga je aan de slag met het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving? Hoe doe je dat in de praktijk? Met wie werk je samen, wat is de beleidscontext van een beweegvriendelijke omgeving, hoe haal je wensen van inwoners op ten aan zien van sport en bewegen in de openbare ruimte of hoe werkt dat eigenlijk als je een fysieke plek beweegvriendelijk wilt maken? Op dit soort praktische vragen geeft www.beweegvriendelijkebuurt.nl antwoord!

Online leeromgeving

In deze online leeromgeving willen we buurtsportcoaches en andere professionals helpen bij het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving. Aan de hand van vijf thema’s (beleid, sport en bewegen, inwonerparticipatie, samenwerken en fysieke omgeving) vergroot je jouw kennis over een beweegvriendelijke omgeving. Een aantal praktische instrumenten om direct in te zetten staat ook voor je klaar. Net als een behulpzaam stappenplan bij het ontwikkelen en realiseren van een beweegvriendelijke omgeving.

Beweegvriendelijkebuurt.nl is het resultaat van het onderzoek ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Penvoerder Fontys Sporthogeschool heeft dit onderzoek uitgevoerd in een consortium met Hanze Hogeschool, Fontys Hogeschool voor Social studies, Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB), Kennislab BIOR Noord, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten, TU Eindhoven en Fontys  Hogeschool Economie & Communicatie.

Neem een kijkje op www.beweegvriendelijkebuurt.nl en ga aan de slag met alles wat we voor je klaar hebben staan.

Eindproduct RAAK project ‘De buurtsportcoach als katalysator van de beweegvriendelijke omgeving’

Vanaf 2019 hebben we (PSO’s, Kenniscentrum Sport en Hanzehogeschool) geparticipeerd in het RAAK project ‘De buursportcoach als katalysator van de beweegvriendelijke omgeving’. Fontys Hogeschool was penvoerder van dit project waarin naast partners van Kennislab BIOR Noord ook de VSG, TU Eindhoven en SSNB participeerden. Doel van dit project was Het resultaat van dit project is de leeromgeving www.beweegvriendelijkebuurt.nl . Op deze open leeromgeving zijn verschillende instrumenten en een stappenplan voor het ontwikkelen van een beweegvriendelijke plek te vinden. De website en het ontwikkelde stappenplan wordt op dit moment ook gebruikt binnen het onderwijs (Sportkunde Hanzehogeschool & Sportkunde Fontys) en de leerlijn BIOR.

Whitepaper

In dit kader hebben we als partners de handen ineen geslagen om informatie over de kansen die de omgevingswet biedt in relatie tot BIOR te bundelen en te verwerken in een whitepaper, bekijk deze in de kennisbank.

Netwerkbijeenkomst

Kennislab BIOR Noord organiseert op 22 maart 2022 een inspirerende netwerkbijeenkomst. Deze was in eerste instantie gepland voor 30 november 2021, maar helaas gooien de geldende coronamaatregelen roet in het eten. Omdat deze bijeenkomst alleen zinvol is als deze fysiek bijgewoond kan worden is besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Het programma zal vrijwel gelijk blijven, voor opgave en actuele informatie houdt de agenda van het kennislab in de gaten.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in