Onderzoek Special Heroes Nederland naar sportvervoersvoorziening

Stichting Special Heroes Nederland coördineert, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de sportvervoersvoorziening voor teamsporters met een ernstige (lichamelijke) beperking.

In 2018 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden onder gemeenten over sporthulpmiddelen en sportvervoer. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aanvullende opdracht aan Stichting Special Heroes Nederland verstrekt om inzicht te krijgen in alle vervoersvoorzieningen en -initiatieven in het land. Met deze inventarisatie wordt een menukaart samengesteld van alle vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking per regio. Vervolgens worden de voorzieningen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat de voorzieningen voor een bredere doelgroep met een beperking beschikbaar komen.

Uiteraard is het van groot belang dat ook zoveel mogelijk sporters met een beperking kenbaar maken wat hun voorkeuren en ervaringen zijn met betrekking tot het vervoer naar sportactiviteiten. Daarom vraagt Special Heroes Nederland aan sporters met een ernstige (lichamelijke) beperking de vragenlijst in te vullen.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoeken wij met welk vervoer u als sporter naar trainingen en wedstrijden reist. Nog belangrijker voor ons is wat u als sporter belangrijk vindt om uw reis naar sportactiviteiten zo snel, praktisch en prettig mogelijk te laten verlopen. Wij willen dan ook graag van u weten wat voor u de reden is om voor een vervoersoptie te kiezen en welke vervoersmogelijkheid uw voorkeur heeft?

Op basis van de door u verstrekte gegevens gaat Stichting Special Heroes Nederland de vervoersvoorzieningen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat er meer passende vervoersmogelijkheden zijn voor u als sporter.

Via deze link gaat u naar de vragenlijst. Wij vragen u vriendelijk om de vragenlijst vóór 19 maart a.s. in te vullen.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in