Neem sport en bewegen serieus en zie het als een eerste levensbehoefte

De Nederlandse Sportraad publiceert vandaag een brief die ze verstuurd heeft aan ministers Kuipers met de titel: “Bescherm bewegen als eerste levensbehoefte”. Daarin stellen ze dat het hoog tijd is dat de overheid erkent dat sporten en bewegen een eerste levensbehoefte is.

Het is volgens de NL Sportraad tijd dat de overheid ertoe overgaat om de bewegingsarmoede aan te pakken en daarbij een switch maakt van gezondheidsbevordering naar gezondheidsbescherming. Bij gezondheidsbescherming beschermt de overheid burgers actief tegen ongezond leven. Lees hier het gehele artikel Vanuit SportDrenthe reageerde Mieke Zijl vanmorgen op deze brief bij Radio Drenthe.

“Sport en bewegen is van essentieel belang voor gezond ouder worden en daarom is het belangrijk dat het ten alle tijd beschikbaar is voor iedereen in Nederland. Sporten en bewegen versterken het immuunsysteem en doet nog veel meer. Ze beschermen tegen diabetes type2, hart en vaartziekten, vormen van kanker en gaan het versneld ouder worden van de hersenen tegen. Ook speelt sport en bewegen een rol op sociaal gebied, je ontmoet mensen en bouwt aan relaties. Het is dus meer dan alleen het fysieke aspect.”, reageert Mieke Zijl, directeur-bestuurder SportDrenthe, op de vraag of ze de visie van de Sportraad steunt.

Bewegingsarmoede in Drenthe

“Bewegingsarmoede is het gebrek aan lichamelijke activiteit in het dagelijks leven zodanig dat dit leid tot negatieve effecten op gezondheid. Bijvoorbeeld overgewicht. In Drenthe heeft meer dan de helft van de inwoners overgewicht. Dus ja, in Drenthe is hier zeker sprake van. We zien dat een kleine 50% voldoet aan de beweegrichtlijn, en een 45% sport wekelijks. Er zijn dus nog stappen te maken in Drenthe. Niet sporten en bewegen kan leiden tot het ontwikkelen van gezondheidsklachten. Het gevaar is dat mensen minder lang in goede gezondheid leven.”

Overheid een belangrijke rol spelen

“De overheid kan bij de aanpak van bewegingsarmoede een cruciale, beschermende rol spelen. En om daarin ook gezondheid beschermende maatregelen te treffen naast de gezondheid bevorderende maatregelen zou een goede stap zijn om de vrijblijvendheid van sport en bewegen tegen te gaan. De NL sportraad adviseert om van sport en bewegen een publieke voorziening te maken en de toegankelijkheid van sport en bewegen voor de hele bevolking te borgen. Daar staan wij wel achter.”

Sport- en beweegaanbod moet toegankelijk zijn voor iedereen

“Deze wettelijke basis kan er dan voor zorgen dat er voldoende sportvoorzieningen zijn die voldoen aan de goede kwaliteitseisen en je kan regelen dat sport- en beweegaanbod bereikbaar en betaal wordt voor iedereen. Zo zouden wij het bijvoorbeeld mooi vinden als meer gemeenten het voorbeeld van gemeente Westerveld volgen en het Volwassenfonds Sport & Cultuur invoeren.”

“Persoonlijk hoop ik van harte dat het advies zijn uitwerking zal krijgen, want dat betekent dat er structureel geïnvesteerd wordt in sport en bewegen en dat sport en bewegen in alle lagen van de overheid goed geborgd wordt. Dit zorgt voor continuïteit en helpt ons als sport- en beweegsector om blijvend de juiste dingen te doen en daarmee ervoor te zorgen dat iedereen in Drenthe op een verantwoorde manier kan sporten en bewegen! En dat is waar wij als SportDrenthe ons voor inzetten.”

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in