Mee kunnen doen aan sport en bewegen betekent veel, voor iedereen

‘Bewegen is een cadeau aan jezelf’, stelt Marijn de Vries, wieleranalist, onlangs in het DvhN. Dat ben ik zeer met haar eens. Maar het is niet vanzelfsprekend dat iedereen dat geluk ervaart. Eenvoudigweg omdat we te weinig bewegen. Ook in Drenthe. Terwijl bewegen het goedkoopste recept is voor mentaal en fysiek welzijn.

Gemeenten in Drenthe hebben de laatste jaren hard gewerkt, samen met ketenpartners, aan het opstellen van lokale zorg- en sportpreventieplannen, waarin ruimte voor sport en bewegen als middel, een onmisbare schakel is gebleken. Met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op komst weten we ook dat er nieuwe colleges en -raden aan zitten te komen. Nieuwe akkoorden zullen gesmeed worden om het beleid voor de komende jaren vorm te geven. In de strijd om de gunst van de kiezer staan de beloftes over inzet van gezondheidsbeleid overwegend niet bovenaan de lijstjes. Hebben de gemeenten dan een taak in het bevorderen van gezondheid? Los van de wetgeving die gemeenten verplichten om beleid te maken hierover is het besef belangrijk, dat je als gemeente het verschil kunt maken. Doe het dan wel samen met je inwoners.

Het betekent veel voor iedereen

In alle facetten van te vormen beleid in het Sociale Domein, Ruimtelijke Ordening en vooral ook bij de inrichting van het openbaar gebied kun je de vraag stellen: wat betekent dat beleid voor de kansen van inwoners om mee te doen aan de samenleving. Hoe geven we ruimte aan speelkansen voor kinderen in de buitenruimte. Hoe zorgen we ervoor dat we in de nabijheid kunnen sporten en bewegen. Hoe ondersteunen we de vrijwilligers die bereid zijn om in de dorpen een bijdrage te leveren aan sport- en beweegbeleid. Denk erover na. Het betekent veel voor iedereen.

Laat mensen ondervinden om mee te doen

Laat sport en bewegen ook toegankelijk zijn voor mensen die beperkingen ondervinden om mee te doen. Ondersteunen van initiatieven zoals het jeugdsport- en cultuurfonds en blijven aanhaken bij het JOGG (jongeren op gezond gewicht) activiteitenprogramma, zijn voorbeelden die niet misstaan in een college en raadsbreed programma voor de komende bestuursperiode.

En in het geval je ondersteuning wilt hebben om inzicht te krijgen hoe je de bestuursagenda van je gemeente op het terrein van sport en bewegen positief kunt beïnvloeden, kun je altijd hulp vragen van SportDrenthe. De organisatie die al meer dan 50 jaar als spil in Drenthe zich bekommert om iedereen het geluk van sport en beweging te laten ervaren. Niks gaat vanzelf, maar het besef om een steentje bij te kunnen dragen aan het fysieke en mentale welzijn van mensen om u heen met wie we samenleven, moet u als volksvertegenwoordiger aanspreken. Wij rekenen op u!

Frits Alberts

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in