MDT SportDrenthe met succes afgerond

In de periode van maart 2019 tot augustus 2021 liep het ZonMW project ‘maatschappelijke diensttijd’, ook wel ‘MDT’ in de volksmond, onder de naam ‘Met sport Drenthe nog beter maken door de inzet van jongeren’, welke met succes is afgerond.

Jongeren van 14 tot 30 jaar met een afstand tot de maatschappij konden hun MDT vervullen bij hun plaatselijke sportclub of sportaanbieder. Denk aan functies als trainer/coach, scheidsrechter, maar ook greenkeeper of kantinebeheerder of AED/BHV/EHBO. De opleiding die ze kozen werd vergoed en ze ontvingen een vrijwilligersvergoeding voor het werk dat ze vervolgens hebben uitgevoerd. Deze opzet zorgde voor een enorme stimulans en 130 Drentse jongeren hebben er dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Aanloop

Alle 12 gemeenten van de provincie Drenthe zijn vooraf geïnformeerd en om betrokkenheid gevraagd voor de invulling van het project. Ook diverse instanties zijn aangehaakt, denk aan welzijnsinstanties, Jeugdfonds Sport & Cultuur en andere partijen die zicht op jongeren hebben.

Buurtsportcoaches en jongerenwerkers hebben in hun gemeente gezocht naar jongeren en sportverenigingen om deze vervolgens op de beste manier te laten matchen, aan de hand van de wensen en behoeften van zowel de jongere als de sportclub.

Jongeren kregen een begeleider bij de club, die fungeerde als contactpersoon, zij waren dan ook nauw betrokken bij de jongeren en hielden de voortgang nauwlettend in de gaten. Wij (SportDrenthe) hielden korte lijntjes met de contactpersonen van de clubs om de voortgang te volgen. Zo zijn er ook intervisiesessies georganiseerd met de jongeren zelf, zodat ze van elkaar konden leren, en wij van de jongeren.

“De missie, visie en doelstellingen van onze organisatie sluiten goed aan op de bedoeling van het MDT project. Daarom hebben we besloten een bijdrage te leveren aan dit project” (Noaberschap United)

De jongeren vonden het fijn dat in de aanloopfase naar deelname aan het MDT traject er een combinatie werd gemaakt van diverse cursussen en de toepasbaarheid in de praktijk. Een aantal van de betrokken organisaties was al partner van SportDrenthe of had al eerder met SportDrenthe contact gehad waardoor de lijntjes kort waren. Het MDT traject bood de betrokken organisaties financieel extra ruimte voor professionalisering en het aantrekken van betaalde trainers. Dit was voor veel organisaties een belangrijke motivatie om aan te sluiten bij dit MDT project.

Er zijn 210 jongeren geworven/bereikt waarvan uiteindelijk 130 jongeren hebben deelgenomen. Alle jongeren hebben een aansluitende cursus gedaan naast het vrijwilligerswerk, wat het werk leuker en makkelijker maakt. Ze hebben ook allemaal een diploma ontvangen om hun CV te verreiken, welke soms feestelijk werden uitgereikt.

Extra uitdaging door Corona

Covid’19 heeft het ons niet heel gemakkelijk gemaakt. Op vertragingen en enkele aanpassingen na is het toch gelukt om jongeren te laten participeren. Door onze korte lijntjes met sportclubs en buurtsportcoaches in de gemeenten hebben we toch mooie resultaten geboekt.

“De jongeren hebben extra uitdaging in coronatijd gekregen door alternatieve (online) trainingsmomenten en onderlinge toernooitjes binnen de club aan te bieden” (DOS ’46).

Omdat de jongeren binnen de sportverenigingen actief waren konden alternatieve trainingen worden aangeboden aan de leden en hadden deze jongeren tegelijkertijd een uitdagende leeromgeving.

We hebben door Covid’19 ook een andere weg ingeslagen, om het project door te kunnen laten lopen, met de verschuiving van offline naar online. We zijn namelijk online actiever geworden, zoals op Facebook en Instagram. Lees hier hoe we dit hebben gedaan.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in