Inspiratiepaper ‘Samen in beweging naar een inclusieve samenleving!’

De Coalitie voor Inclusie presenteert met trots: de inclusieve inspiratiepaper ‘Samen in beweging naar een inclusieve samenleving! De inspiratiepaper is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van het programma Onbeperkt meedoen! Dit programma heeft als doel om te zorgen dat mensen met een beperking minder drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De inspiratiepaper is tot stand gekomen dankzij de waardevolle bijdrage van geïnterviewde VN-ambassadeurs, organisaties, onderzoekers en ervaringsdeskundigen en de inspirerende netwerkbijeenkomst op 25 november 2020. Met dank aan ZonMw voor de prettige samenwerking.
Het doel van de inspiratiepaper is om iedereen die met inclusie bezig is te inspireren, mooie voorbeelden te delen en inzicht te geven in waardevolle themanetwerken. Zo bouwen we samen verder aan een inclusieve samenleving!

De inspiratiepaper is in PDF te lezen en te downloaden via deze link.

Rol Coalitie

In opdracht van het ministerie van VWS verkent de Coalitie voor Inclusie initiatieven op het gebied van onderwijs, opleiding en werk voor mensen met een beperking.Het doel is om drempels voor mensen met een beperking weg te nemen. Zowel zichtbare als onzichtbare/onderbelichte drempels. De Coalitie werkt hiervoor samen met ZonMw, in het kader van het programma Onbeperkt meedoen!

In september 2020 heeft de Coalitie een verkenning uitgevoerd en twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor het ZonMw subsidieprogramma Onbeperkt meedoen! Informatie hierover is terug te vinden op deze pagina: Subsidieoproep Onderwijs, Opleiding & Werk. In aansluiting op de verkenning en informatiebijeenkomsten heeft de Coalitie in opdracht van het ministerie van VWS interviews en een netwerkbijeenkomst (25 november 2020) gehouden. Over de thema’s: onderwijs, opleiding en werk voor mensen met een beperking. Het VN-verdrag Handicap was hierbij de leidraad. Informatie over het programma en aanmelding op deze pagina: Netwerkbijeenkomst onderwijs, opleiding en werk

Bron: https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/onze-projecten/onbeperkt-meedoen/

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in