Het belang van sport en bewegen duidelijker dan ooit! Doe jij mee?

‘Corona fungeert vooral als katalysator en vergrootglas van bestaande opgaven.’, is de belangrijkste conclusie uit een rapport van VDG en Provincie Drenthe. De Drentse samenleving laat veerkracht zien bij herstel na corona crisis. Maar de uitdagingen die er lagen voor de corona crisis zijn er nog steeds, ze liggen nu onder het vergrootglas. Op het vlak van sport en bewegen is dit niet anders.

We zien de sportdeelname voorzichtig weer aantrekken, maar de cijfers laten zien dat we nog lang niet zitten op het niveau van voor de crisis. Het belang van sport en bewegen is duidelijker dan ooit. De uitdagingen die er liggen om meer inwoners aan het sporten of bewegen te krijgen is groter dan ooit.

Daar ligt onze focus! Meer inwoners van Drenthe aan het sporten en bewegen krijgen. In alle lagen van de bevolking, in alle leeftijdscategorieën en voor iedere Drent. Onze opdracht is onveranderd. Sport en bewegen draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. Het is goed voor het fysieke en mentale welbevinden en het zorgt voor sociale contacten. Meedoen voor iedereen.

Sport en bewegen, passend voor iedereen

SportDrenthe zet zich in om met sport en bewegen Drenthe nog beter te maken. We willen sport en bewegen voor iedereen mogelijk maken, passend bij ieder individu. We zorgen voor vitale en duurzame verenigingen door ondersteuning te bieden op bestuurs- en beleidsniveau; voor hen die de weg naar de sport zelf kunnen vinden. We ondersteunen bij het creëren van aanbod voor specifieke doelgroepen; voor hen die moeite hebben om zelf de aansluiting te vinden. We zetten onze kennis en expertise in bij bestaande projecten en samenwerkingsverbanden; voor hen die met deze specifieke projecten en intervisies een stap in de goede richting doen. We adviseren bij de ideale inrichting van de buitenruimte die stimuleert om te bewegen; voor iedereen die op zijn eigen manier wil bewegen. We helpen bij evenementen organisatie op organisatorisch vlak en zetten side events op om maatschappelijk impact te creëren; voor een sportief Drenthe.

Doe jij mee?

De weg naar meer sport en bewegen voor iedereen wordt door veel organisaties opgepakt. Gemeenten en Provincie trekken samen op om op beleidsniveau een verschil te maken. Buurtsportcoaches doen er alles aan om de inwoners mee te laten doen. De werkgroepen sportakkoorden proberen de randvoorwaarden te creëren om te kunnen sporten en bewegen voor iedereen, van jongs af aan op een veilige manier. Onze teams zetten zich volledig in om van Drenthe dé sport en beweegregio te maken. Doe jij mee?

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in