Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Sport en bewegen belangrijk voor een gezonde en energieke gemeente

Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Sport verbroedert niet alleen, het vergroot ook de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen, arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom, investeren in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke gemeente.

Marc van den Tweel – Algemeen directeur NOC*NSF: “De gemeenteraadsverkiezingen zijn een belangrijk moment voor de sport- en beweegsector. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben namelijk invloed op het lokale sport- en beweegbeleid voor de komende vier jaar. En dus op de 24.000 lokale sportverenigingen, 12.000 ondernemende sportaanbieders en op 1,5 miljoen vrijwilligers in de sport. Als sector willen we graag laten zien dat sport en bewegen bijdragen aan de oplossing van uitdagingen die gemeenten hebben. Integraal, door alle domeinen van gemeentelijk beleid heen. ”

Sport en bewegen voor iedereen

Mieke Zijl- Directeur bestuurder SportDrenthe: “Ook voor Drenthe is dit het moment om aan onze potentiële gemeenteraadsleden te laten zien wat het belang is van sport en bewegen. Voor iedereen! Vanuit SportDrenthe werken we hard aan de juiste voorwaarden voor een gezond Drenthe. Sport en bewegen helpt om mensen gezond te houden en vitaler te worden. Investeren in sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners van gemeenten en levert daarbij een onmisbare bijdrage aan het sociaal domein. Wij werken nauw samen met onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg om zowel voor de jeugd als voor ouderen een goed sport- en beweegaanbod te kunnen bieden.”

In de jonge jaren is de ontwikkeling van de motoriek het allerbelangrijkst voor een gezond vervolg van het leven, fysiek, maar zeker ook mentaal. Sport geeft kinderen zelfvertrouwen en zet het brein aan tot beter leren. Projecten als the Daily Mile en Kies voor Hart en Sport dragen hier aan bij. Voor senioren en zeker ook voor mensen met andere problematiek (denk aan overgewicht, armoedesituatie, psychische problemen of dementie) levert sport en bewegen een enorme bijdrage aan de kwaliteit van leven. Team Meedoen zet zich in om sporten en bewegen ook toegankelijk, plezierig en veilig te maken voor jong en oud met een gezondheid- of sociale achterstand.

Duurzame en vitale sportclubs

We willen zorgen voor duurzame vitale sportverenigingen voor iedereen die graag en actief wil sporten, zowel of prestatie als recreatief niveau. Een inclusief aanbod bij een club waar iedereen zich thuis voelt is de basis. Maar ook een uitnodigend sportcomplex met goede voorzieningen die op meer momenten in de week intensief gebruikt kan worden. Dat is de basis voor de sportende mensen in Drenthe. De gemeente speelt hierin een cruciale rol. Projecten als Drenthe Sport Duurzaam en Team:Fit zijn hierin belangrijke pijlers.

Sport en bewegen in het ruimtelijk domein (Bewegen in de Openbare Ruimte)

Drenthe is een waar paradijs voor de outdoorfanaten, sportievelingen en buitenmensen onder ons. Wandelen, hardlopen en fietsen kan eigenlijk altijd en overal. Maar we willen ook werken aan een gezonde directe (leef)omgeving die uitnodigt tot bewegen. Door de inrichting van de buitenruimte zo te ontwerpen dat het uitnodigt tot gebruik en ontmoeting. Gemeenten dragen daarmee bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van dorpen en wijken; door bijvoorbeeld schoolpleinen zo in te richten dat ze geschikt zijn om onderwijs (natuur, cultuur, beweging) aan te kunnen bieden en ze uitnodigen buiten schooltijd om te spelen en bewegen. Team Infrastructuur helpt gemeenten om van onze Drentse gemeenten de grootste buitensportaccommodatie te maken.

Inspirerende sportevenementen

Sport inspireert, zeker topsport enthousiasmeert de jeugd om te gaan sporten. Denk maar eens aan Max Verstappen, ieder kind in Drenthe was even fan van Max en van autoracen. Zo werkt het ook als supporters op de VAM berg staan om de mountainbikers of wielrenners omhoog te zien klimmen naar het dak van Drenthe. Door het faciliteren van sportevenementen, door in te zetten op sterke teamcompetities of de juiste omgeving te creëren voor talenten zorg je voor een sterke regionale economie. Sport verbroedert, het levert de middenstand iets op en met een juist side event programma doe je ook iets aan maatschappelijke betrokkenheid. Team Events is samen met even coördinatoren en gemeenten altijd bezig met deze maatschappelijke impact.

Met aandacht voor sport en bewegen in uw verkiezingsprogramma draagt u bij aan een gezond en gelukkig Drenthe. SportDrenthe organiseert samen met gemeenten en de lokale sportakkoord werkgroepen in verschillende gemeenten sportdebatten en/of -dialogen. Nieuwsgierig naar sport en bewegen in de verkiezingsprogramma’s van de lokale politiek of wanneer er een sportdebat of -dialoog bij u in de gemeente plaatsvindt? Kijk dan eens op kiessport.nu voor alle actuele informatie.

Om de kracht van sport en bewegen op lokaal niveau te laten zien heeft de sport- en beweegsector de handen ineengeslagen. Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in