Fonds Inclusief Sporten en Bewegen gelanceerd met cheque voor VV De Treffer’16

Tijdens het Sportgala Drenthe lanceerde directeur-bestuurder SportDrenthe Mieke Zijl het fonds Inclusief Sporten & Bewegen. Een fonds dat al bij het 50-jarig jubileum van SportDrenthe werd aangekondigd, maar wat door Corona enige tijd op zich heeft laten wachten. Met het fonds kunnen we verenigingen ondersteunen die initiatieven ontplooien op het gebied van Inclusief sporten en bewegen. VV De Treffer'16 mochten als eerste een cheque in ontvangst nemen.

‘De Club van 50’, bestaande uit bedrijven die sport en bewegen een belangrijke maatschappelijke waarde vinden hebben, deed in het jubileumjaar een belangrijke bijdrage om het fonds mogelijk te maken. SportDrenthe verdubbelde destijds het bedrag en nu is het moment om hier een passende invulling aan te geven. Corona heeft de ontwikkelingen rondom het besteden van deze middelen vertraagd maar nu zijn we zover om jullie te informeren wat we met de gelden gaan doen. Dankzij de steun van de ‘Club van 50’ kunnen we in 2022 Drentse sportverenigingen ondersteunen bij initiatieven die inclusiviteit binnen de sportvereniging stimuleren. Denk hierbij aan activiteiten voor specifieke doelgroepen zoals statushouders, vluchtelingen, G-sporters, LHBTI, senioren etc. We doen dit met het fonds ‘inclusief sporten en bewegen’.

Tijdens het Sportgala op 5 april overhandigden we de eerste cheque aan VV De Treffer’16. Deze vereniging wil dat voetbal voor iedereen op zijn of haar eigen niveau mogelijk is. Daarvoor hebben ze naast de reguliere teams van senioren tot aan de kabouters ook ruimte voor G-voetbal en OldStars. Bovendien is het bij de Treffers’16 enorm belangrijk om breder aandacht te hebben voor het belang van sporten en bewegen. Daarom zijn ze aanvoerder in het lokaal Sportakkoord en worden vele activiteiten en toernooien georganiseerd waar voetbal gekoppeld wordt aan diverse aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, voetballen in het donker, toernooi gekoppeld aan een inzamelingsacties voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en schoolvoetbaltoernooien. Tenslotte doen De Treffer’16 ook actief mee aan het dorpsleven door samen op te trekken bij dorpsactiviteiten, zoals de truckrun en de speelweek of door mee te denken in initiatieven als ‘Samen kom je verder’ en het kennisontbijt voor de dorpsvisie. Al met al reden genoeg om deze actieve vereniging te belonen met een cheque van € 1.000 die ze kunnen besteden aan het uitbreiden van de activiteiten gericht op inclusief sporten en bewegen.

Gedurende het jaar zullen we nog een aantal cheques gaan uitreiken. Drentse sportverenigingen kunnen hun initiatief kenbaar maken via de website van SportDrenthe: op de pagina Fonds Inclusief Sport & Bewegen kunnen verenigingen hun aanvraag indienen.

Met sport en bewegen kunnen we Drenthe nog beter maken en daarin werken we graag samen met het bedrijfsleven. De werkwijze met de ‘club van 50’ is in onze ogen een mooie vorm waar in het kader van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ samenwerking gezocht kan worden om de sportinfrastructuur in Drenthe verder te ontwikkelen. De ‘club van 50’ is wat ons betreft dan ook niet een eenmalige ‘club’ maar een ‘club’ die we willen behouden en uitbreiden. Binnenkort zullen we hierover informeren.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in