EK wielrennen in 2023 naar de VAM-berg

Het hing al wat langer in de lucht, maar inmiddels hebben op de Provinciale Staten ingestemd met het binnenhalen van het EK wielrennen naar Drenthe. Met een provinciale investering van € 900.000 wordt het mogelijk om het evenement op de VAM-berg in september 2023 te realiseren. Drenthe heeft inmiddels een lange geschiedenis opgebouwd met succesvolle wielerevenementen.

Afgelopen zomer vond het EK veldrijden nog plaats op de VAM-berg en komende zomer is ook het NK wielrennen voor het derde jaar op rij te gast. Organisator Thijs Rondhuis (Courage Events) heeft inmiddels meerdere keren laten zien hoe goed Drenthe als gast van dergelijke evenementen kan optreden.

De politieke discussie ging afgelopen woensdag met name over het ‘waarom’. Waarom moet je publieke middelen investeren in een internationaal topevenement als deze? Wat krijg je hier als samenleving voor terug? De afgelopen jaren heeft het Kenniscentrum Events expertise opgebouwd rondom het thema maatschappelijke impact van evenementen. Aan de voorkant dachten wij daarom ook mee met de provincie over wat de doelstellingen en ambities van een evenement als deze zouden moeten zijn. Grootschalige topsportevenementen hebben een economische en maatschappelijke impact op de regio waar deze plaatsvinden. Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken in de directe effecten (zowel positief als eventueel negatief) die het resultaat zijn van het evenement en de indirecte effecten die mogelijk worden door het evenement, maar waarvoor wel een extra inspanning nodig zal zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economische betekenis

De belangrijkste reden om een internationaal evenement als het EK wielrennen naar Drenthe te halen is de economische betekenis die het evenement zal hebben. Een evenement als het EK wielrennen heeft een directe economische impact op de regio waar met name de hotels, restaurants, detailhandel en de transportsector van meeprofiteren. Er wordt een directe economische impact verwacht van minimaal €1,8 miljoen als gevolg van deze additionele bestedingen die zonder het evenement niet zouden plaatshebben.

 

De indirecte economische spin-off van het EK wielrennen heeft met name betrekking op de regiopromotie die uitgaat vanuit een aansprekend evenement als deze dat in heel Europa veel media-aandacht zal krijgen. Alleen zendtijd is niet genoeg om deze spin-off te realiseren, Drenthe zal zich van de beste kant moeten laten zien om dit effect te realiseren. Het vraagt een goed economische spin-off plan om te zorgen dat de Drentse trekpleisters goed in beeld komen, dat campagnes in kansrijke regio’s het evenement activeren onder de doelgroepen die zich tot het fietsen aangetrokken voelen en een goede samenwerking tussen lokale ondernemers om in te spelen op het evenement.

Sociaal-maatschappelijke betekenis

Een topsportevenement als het EK Wielrennen heeft naast een economische ook een sociaal-maatschappelijke betekenis. Met name de Drentse inwoners die het evenement gaan bezoeken, of op een andere manier betrokken raken bij het evenement, zullen ervaren dat het bijdraagt aan cohesie, ontmoeting, trots en inspiratie. Door side-events tijdens en rondom het evenement kan de belevingswaarde verder vergroot worden en kan de positieve impact op de bezoekers worden vergroot. Veel topsportevenementen zorgen helaas ook voor een negatieve sociale impact op omwonenden die niks met het evenementen hebben, maar er wel overlast van ervaren. Gelukkig liggen er met omwonenden van de VAM goede afspraken hierover en hebben ten opzichte van bijvoorbeeld een Amstel Gold Race in Limburg relatief weinig mensen last van dit evenement.

Ook voor de sociaal-maatschappelijke betekenis geldt dat de potentie van dit evenement verzilverd zou moeten worden door een spin-off plan. Door het evenement te bezoeken kan je geïnspireerd raken, maar de stap om zelf ook sportief te gaan fietsen zal pas worden gemaakt als er programma’s aan het evenement gekoppeld worden waarin doelgroepen daadwerkelijk gaan ervaren hoe leuk het is om zelf te doen. Het evenement zou als katalysator kunnen dienen in het ‘leven lang bewegen programma’ en bijdragen aan de ambities op het gebied van actieve en gezonde leefstijl. Ook zou het nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, organisatoren van evenementen of richting onderwijs van waarde kunnen zijn.

Aan de slag
Als we in Drenthe ergens goed in zijn, dan is het de samenwerking en het zorgen dat er korte lijntjes zijn. Waar Courage Events zich de komende periode zal richten op het organiseren van een goede wedstrijd en het binnenhalen van sponsoren en hospitality, daar zullen veel andere Drentse stakeholders aan de slag met het verzilveren van dicht prachtige evenement ten aanzien van maatschappelijke doelen als meedoen, duurzaamheid en gezondheid. Het is de bedoeling om bestaande programma’s te versterken met dit EK wielrennen, door de energie en communicatieve kracht van een evenement als deze optimaal te benutten. We gaan er samen weer een prachtig wielerfeest van maken!

 

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in