Een speel en beweegplek is meer dan een verzameling van toestellen

Verslag Netwerkbijeenkomst KennisLab BIOR Noord op 31 maart Eindelijk was het weer mogelijk om live een netwerkbijeenkomst Bewegen in de Openbare Ruimte van KennisLab BIOR Noord te organiseren. Op 31 maart 2022 hadden zich maar liefst 80 deelnemers aangemeld voor deze bijeenkomst met diverse inspiratiesessies in de IVN locatie De Veldhoeve in Orvelte.

SportDrenthe als medeorganisator zag dat de deelnemers het fijn vonden om elkaar na lange tijd weer te kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar te kunnen delen.

In de plenaire inspiratiesessie ‘bewegen in de openbare ruimte: integraal benaderd’  heeft de GGD Drenthe de contouren geschetst van de Omgevingswet en daarbij behorend instrumentarium. Het Kenniscentrum Sport en Bewegen introduceerde haar nieuwe handreiking waarin bouwstenen voor een beweegvriendelijke omgeving vertaald worden naar het instrumentarium van de Omgevingswet. Een integrale aanpak bestaat niet zonder participatie van inwoners en eindgebruikers. Antea Group zet in op beheer als aanjager: vanuit beheer hebben we inzicht in de opgave en de planning en kunnen we kansen creëren om beweging te stimuleren door de openbare ruimte daarvoor in te richten of te onderhouden. We verbinden zo beheerbeleid met het sociale domein en de sociale thema’s, maken afspraken met politiek, om de kwaliteit van assets te borgen, en zo een vitale leefomgeving voor het stimuleren van bewegen te realiseren. Newae nam ons mee in de Leefbare Straat: een aanpak om samen met de gebruiker tot resultaten te komen die toekomstbestendig zijn. SWECO deelde een mooi voorbeeld over het goed benutten van restruimte voor beweeglocaties. Met dank aan: Jeroen Hoyng (Kenniscentrum Sport en Bewegen), Inge Dijkstra (GGD Drenthe), Oane Hornstra (Antea Group), Marieke Verhaaf (Newae) en Frank Zijlstra (SWECO).

In de diverse inspiratiesessies werden aanwezigen gestimuleerd om hun eigen vertaalslag naar bewegen in de openbare ruimte te maken. Met name de sessies De buurtsportcoach als katalysator voor een beweegvriendelijke omgeving door Magda Boven (Hanzehogeschool Groningen) en de Beweegvriendelijke schoolomgeving door Nico Leenstra (Hanzehogeschool), Maxine de Jonge (Mulierinstituut), Hester Walda (Donker Groep) en Anita Bakker (Sport Fryslân) werden door onder andere buurtsportcoaches uit Groningen, Friesland en Drenthe drukbezocht.

Verrassende inzichten over speeltoestellen en aanbestedingsprocedures kwamen uit de inspiratiesessie ‘Een speel en beweegplek is meer dan een verzameling van toestellen’ door Aron Hooijmans (Nijha), Harmke Kingma (Boerplay) en Eric ter Bruggen (uwaanbesteding.nl). En de praktische toepasbaarheid van de sessie Fietsstimulering en -beleving door Jolanda Langeland (Provincie Groningen), Simone Smuling (Huis voor de Sport Groningen) en Selma Pekel (Hanzehogeschool Groningen) werd bijzonder gewaardeerd.

Dagvoorzitter en directeur-bestuurder Mieke Zijl van SportDrenthe constateerde dat we kunnen terugkijken op een hele inspirerende middag met bruikbare voorbeelden voor de aanwezige deelnemers uit zowel praktijk als beleid. Deze middag gaat zeker een vervolg krijgen.

Mocht u belangstelling hebben voor de PowerPoints van de presentaties, nadere informatie of een andere vorm van ondersteuning of advisering bij de inrichting van de openbare ruimte neem dan contact op met Alida Pasveer van Team Infra van SportDrenthe. [email protected]

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in