Een leven lang sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving

SportDrenthe zet zich vanuit het team meedoen in om een inclusieve sport- en beweegomgeving te creëren. Sporten en bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn, ongeacht iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Ondanks dat er mogelijkheden te over zijn om te sporten en bewegen ervaren veel mensen nog altijd een belemmering om te beginnen met bewegingsarmoede voor veel mensen als gevolg.

Uit onderzoek (Mullier instituut) blijkt bijvoorbeeld dat sporters met een beperking heel graag willen sporten met mensen zonder beperking. Een deel doet dit al, maar vooral op een ongeorganiseerde manier (alleen met vrienden en/of familie). Lees hier het gehele artikel

SportDrenthe doet mee (vanuit SK12) in de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Het doel van de alliantie is het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen. Om de ambitie te realiseren dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving is bewustwording creëren belangrijk, zodat inclusief sporten en bewegen vanzelfsprekend wordt voor iedereen. Daarvoor is een omslag in het denken en doen over sporten en bewegen nodig. De alliantie ‘Sport en bewegen voor iedereen’ speelt daarin een cruciale aanjagende rol.

Vind jij het ook belangrijk dat iedereen met plezier mee kan doen met sport en bewegen, zich welkom en geaccepteerd voelt en eigen sportkeuzes kan maken? En wil je daar als professional actief aan bijdragen? Op deze site delen we informatie, inspiratie en praktische handvatten om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Kijk dan eens op sportakkoord.allesoversport.nl/sportakkoord/inclusief-sporten-en-bewegen/

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in