Drents Platform Seniorensport in uitvoering

Het Drents platform Seniorensport is een samenwerking van Buurtsportcoaches Seniorensport uit de 12 Drentse gemeenten. Het doel van het platform is om elkaar te informeren en te inspireren. We zoeken interactie en werken nauw samen om te leren van elkaar. Vier keer per jaar komen we bij elkaar en dan bespreken we alle onderwerpen die te maken hebben met sport en bewegen voor senioren.

Projecten waar aan gewerkt wordt, actuele cijfers en acties die we samen op kunnen zetten om senioren te stimuleren om te bewegen passeren hier de revue. Op uitvoeringsniveau worden ook bijeenkomsten (digitaal) georganiseerd om samen te werken aan de gestelde doelen.

Team meedoen van SportDrenthe ondersteunt en coördineert in het platform. We houden nieuwe ontwikkelingen bij en leggen contacten om de samenwerkingen te zoeken met andere partijen en organisaties die voor deze doelgroep werken. Zoals Drenthe Beweegt, HZD, Prooscoop, Ouderenfonds, CMO-STAMM, Kenniscentrum Sport en ook steeds vaker woningcorporaties en welzijnsinstellingen.

Samenwerking in het platform Seniorensport

Binnen het platform wisselen we kennis en expertise uit. Zo heeft iedere buurtsportcoach zijn of haar sterke punten en interesses, bovendien heeft niet iedereen dezelfde opleidingen genoten. Door deze kennis en interesses in te zetten tijdens de bijeenkomsten zorgen we ervoor dat alle buurtsportcoaches senioren bij blijven. Als het ware fungeren we als een werkend en lerend netwerk.

We informeren elkaar als het gaat om nieuwe programma’s die landelijk ontwikkeld worden, geldstromen die komen, maar ook nieuwe Drentse activiteiten of lokale activiteiten, waarin we elkaar inspireren en eventueel in onze gemeente zelf weer mee aan de slag kunnen gaan.

Vanuit de coördinerende rol zorgen wij als team meedoen voor de planning die we laten aansluiten bij de actualiteit en de wensen en behoeften van de gemeenten en buurtsportcoaches. Zo zijn er het afgelopen jaar een paar mooie voorbeelden te noemen die in het platform zijn ontstaan en uitgevoerd.

  • We organiseerden een bijscholing op het thema Valpreventie. Ervaren Buurtsportcoaches hebben een scholing verzorgd aan de andere buurtsportcoaches Seniorensport.
  • Sprekers op verschillende thema’s werden uitgenodigd en sloten aan bij de bijeenkomsten. Zoals de HZD (Huisartsenzorg Drenthe), het Ouderenfonds en Naoberschap United.
  • Samenwerking met Drenthe Beweegt in het kader van de bijeenkomst van binnen naar buiten, Drenthe Beweegt Binnen en Drenthe Beweegt Door.
  • De Drentse Diabeteschallenge, waar we samenwerken met de huisartsenzorg.

We zorgen dat activiteiten breed in de provincie worden opgepakt, door er een gezamenlijk programma van te maken. Begin juni stonden twee Drentse activiteiten centraal waar een aantal gemeenten aan deelnemen:

3 juni Wereldfietsdag als start van het programma Doortrappen: Aftrap doortrappen op Wereldfietsdag – Sportdrenthe

 

 

 

 

 

 

4 juni De nationale Balkon Beweegdag Beweegmomenten vrijdag 4 juni tijdens de Nationale Balkon Beweegdag – Sportdrenthe

RTV Drenthe maakte deze opname tijdens de Balkonbeweegdag in Emmen.

‘Geweldige zaken worden nooit door 1 persoon gedaan.

Ze worden gedaan  door een team van mensen.’

Steve Jobs

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in