Drenthe sport- en beweegregio

Al ruim tien jaar geleden heeft Drenthe er bewust voor gekozen om sport en bewegen in te zetten om een aantal vragen in de samenleving aan te pakken. Mooie samenwerking tussen gemeenten, de provincie en allerlei organisaties hebben er voor gezorgd dat sport en bewegen een belangrijke rol spelen in het gezonder, socialer en aantrekkelijker maken van Drenthe. Met zoveel succes dat Drenthe in 2018 genomineerd is als Sportregio van Europa en eind 2019 zelfs is uitgeroepen tot beste Sportregio van heel Europa, de European Community of Sport 2019.

Hoe gaan we de komende jaren met sport en bewegen Drenthe beter maken?

Geen moment om achterover te hangen, maar juist actief dit succesverhaal door te zetten. Als koploper kreeg Drenthe vanuit het ministerie VWS de kans om een Regionale Sporttoekomst Verkenning te ontwikkelen (De resultaten daarvan zijn sinds november ook lokaal geborgd bij het trendbureau Drenthe). Dit in navolging van de landelijke Sport Toekomst Verkenning en het daaropvolgend Nationaal Sportakkoord.

2019 stond dan ook in het teken van de doorontwikkeling van die rol van sport en bewegen in de Drentse samenleving. Alle organisaties met enige betrokkenheid hebben mee gewerkt in deze verkenning, waarbij telkens ook trends en ontwikkelingen buiten Drenthe zijn meegenomen. Begin 2020 lag er niet alleen de prijs, maar vooral ook de basis om Sport en bewegen en daarmee Drenthe nog beter te maken.

Het jaar 2020 is gebruikt om onder de noemer ‘Drenthe sport regio’ invulling te geven aan dat wat we met elkaar belangrijk hebben gevonden. Het gaat in de komende jaren om het volgende:

  • Hoe zorgen we dat kinderen makkelijker gaan bewegen, het daardoor leuker vinden en vaker gaan doen?
  • Hoe helpen we verenigingen, die een belangrijke sociale rol spelen, in een telkens veranderende samenleving?
  • Hoe zorgen we dat de directe omgeving van het huis, de school, het werk en ook de rest van Drenthe steeds meer uitdaagt tot beweging?
  • Hoe benutten we onze unieke Drentse kwaliteiten om de mensen van buiten Drenthe hierheen te krijgen en hen de combinatie van actie en rust te laten ervaren?
  • Hoe halen we, de soms onzichtbare, drempels weg die mensen ervaren om mee te doen aan sport. Zodat je via sport en bewegen makkelijk meedoet in de samenleving.

Dit vanuit de missie: IEDERE DRENT VERDIENT GELIJKE KANSEN OM DE KRACHT VAN SPORT EN BEWEGEN TE ERVAREN. OM TE ERVAREN WAT IEDERE SPORTER AL WEET: HET IS LEUK, MAAKT GEZONDER, GELUKKIGER EN DRAAGT BIJ AAN EEN STERKE EN VITALE SAMENLEVING. MET SPORT EN BEWEGEN MAKEN WE DRENTHE BETER.

Als SportDrenthe nemen we graag met ons gehele team en het programma Drenthe beweegt het initiatief om aan deze missie vorm te geven. Dit doen we niet alleen, maar juist samen met onze omgeving.

We werken samen aan de doelstellingen door met sport en bewegen aan te sluiten bij andere ontwikkelen en programma’s. Zo is sport en bewegen onderdeel van het gemeentelijke plan ‘Drenthe, samen gezond in beweging’ met verbinding naar Drenthe gezond en ‘Aan de slag met preventie’. En versterken we met deze inzet de ambities in de lokale sportakkoorden die in alle 12 Drentse gemeenten zijn gesloten en ook de ambities van de Drentse buurtsportcoaches.

Mede dankzij de provincie Drenthe en Drentse gemeenten kan SportDrenthe zich sterk te maken in de rol van adviseur, initiator, organisator, verbinder en uitvoerder op het gebied van sport en bewegen in de provincie Drenthe. Samen met partners in het veld draagt SportDrenthe bij aan de genoemde doelstellingen uit de Drenthe Sport Regio. Zo maken we de komende jaren met sport en bewegen Drenthe beter!

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in