Drenthe, Samen Gezond in Beweging

‘Als Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) hebben we besloten om de thema’s Sport&Bewegen en Gezondheid&Preventie te verbinden in het programma: Drenthe, Samen Gezond in Beweging’, Aldus Joop Brink.

NOC*NSF Nationale Sportweek van 18 t/m 27 september

Op 18 september start de NOC*NSF Nationale Sportweek. Dit jaar is Emmen één van de drie gaststeden, naast Eindhoven en Nieuwegein. Vorig jaar was Drenthe ook gastheer van de Sportweek; het jaar waarin Drenthe werd uitgeroepen tot ‘European Community of Sport’. Drenthe wordt als sportregio als voorbeeld gezien in Europa. Samenwerking is een van de onderscheidende krachten in Drenthe. Er wordt stevig ingezet op sport en bewegen, maar ook op de thema’s gezondheid en preventie. Zo onderscheiden de gemeenten zich met het project ‘Aan de slag met preventie’ van andere regio’s.

‘Als Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) hebben we besloten om de thema’s Sport&Bewegen en Gezondheid&Preventie te verbinden in het programma: Drenthe, Samen Gezond in Beweging’, aldus Joop Brink, wethouder Sport en Sociaal Domein in de gemeente Coevorden en bestuurlijk trekker van de VDG themagroep Sport en Preventie. ‘Hiermee willen we verder versterken wat er al gebeurt in Drenthe met het doel om Drenthe zo gezond mogelijk te maken’.

Nederland kent het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord. In Drenthe proberen we beide thema’s een stap verder te brengen door deze gezamenlijk op te pakken. Ook wordt duidelijk de verbinding gezocht met andere thema’s, zoals het sociale en fysieke domein. Tijdens de opening van de Nationale Sportweek in Emmen wordt deze ambitie door gemeenten en door de provincie uitgesproken.
Daarnaast hebben of werken alle gemeenten in Drenthe aan een lokaal sportakkoord en/of preventieakkoord. Iedere gemeente werkt hiermee aan zijn eigen doelstellingen op lokaal niveau en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de provinciale ambitie. Brink: ‘Uiteindelijk willen we dat elke inwoner in Drenthe een plek heeft in de samenleving en gezond en gelukkig kan opgroeien en oud worden. Dit in een gezonde omgeving die uitdaagt tot beweging’.

De gemeenten en de provincie zijn bezig met het programma voor de komende vier jaar (2021-2024). Dit programma wordt gezamenlijk met maatschappelijke partners verder vertaald naar concrete acties en activiteiten.

PERSBERICHT VDG – Zuidwolde, 18 september 2020

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in