De Groene As, doorfietsroute Groningen Assen

Sinds 2015 wordt er gewerkt aan de realisatie van een doorfietsroute 'De Groene As' tussen Groningen en Assen ter bevordering van het fietsverkeer tussen beide steden en het fietsnetwerk in de regio. De betrokken provincies en de gemeenten zien de doorfietsroute 'De Groene As' in een groter maatschappelijk en economisch kader dan alleen het realiseren van een fietspad.

SportDrenthe begeleidt samen met SWECO (beide zijn partners binnen KennisLab BIOR Noord) het traject waarbij het vraagstuk ‘hoe vergroten we de belevingswaarde van deze (toekomstige) verbinding; kijkend naar veiligheid, stimulering en beleving?’ centraal staat.
Op 24 september 2020 is er met verschillende belangstellenden gewerkt aan het vraagstuk. Dit leverde veel ideeën voor de op voorhand gekozen 3 thema’s: veiligheid, beleving en stimulering.

Belangrijke conclusie is dat een totaalconcept (rode draad) voor ‘de groene as’ nodig is om keuzes te kunnen maken in de realisatie van ideeën met betrekking tot de hardware en software. Met een goed concept kan je een verhaal vertellen (storytelling) en mensen kunnen zich eraan verbinden (community creëren). Dit is dan ook de vervolgstap waar momenteel aan gewerkt wordt. Samen met KiemKr8 werken we voor de opdrachtgevers aan dit belevingsconcept. Een nadere uitwerking is van dit belevingsconcept is hier te lezen.

Benieuwd hoe dit verder gaat of wat de doorfietsroute nog meer te bieden heeft. Lees hier het laatste nieuws: provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/doorfietsroute-assen

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in