Coronacheck in sportkantine: hoe kan een sportclub hier mee omgaan?

Onder de noemer van ‘het loslaten van de 1,5m maatregelen’ gaan vanaf 25 september een aantal nieuwe regels in. Hoewel gepresenteerd als versoepelingen, voelt dit voor veel sportclubs als een verzwaring waar het gaat om de sportkantine, waar dezelfde regels gaan gelden als voor de horeca. De 1,5m afstand mag worden losgelaten, maar daar voor in de plaats komt een verplichte scan van een CoronaToegangsBewijs (CTB).

Dit betekent dat alleen bezoekers die volledig zijn gevaccineerd, een herstelbewijs hebben of een toegangstest hebben gedaan welkom zijn. Er is sprake van veel onbegrip en boosheid bij sportbestuurders over deze nieuwe maatregelen. Het stelt de besturen van veel sportclubs voor een ongewenst dilemma. Als SportclubDrenthe hebben we begrip voor deze onvrede, maar we willen wel met jullie meedenken over mogelijke oplossingen voor het komende sportweekend.

Waarom is dit zo’n moeilijk dilemma?
Sportclubs hebben een zwaar jaar achter de rug. De sport heeft lange tijd stil gelegen en ook toen deze langzaam weer open ging was er niet direct sprake van wedstrijden zoals we deze gewend zijn. Niet alleen zijn onze sportclubs veel inkomsten misgelopen, waar deels compensatie voor gekomen is, maar het afgelopen jaar heeft ook veel impact gehad op het clubgevoel dat leden ervaren en de betrokkenheid van vrijwilligers. Juist nu de start van het seizoen positief was, mensen elkaar weer aan het ontmoeten waren rondom de sportvelden en in de sportkantine, worden bestuurders wederom geconfronteerd met een complex dilemma.

Hoewel de maatregelen vanuit corona-perspectief wellicht een logische is, valt hij juist zwaar bij een sportclub. Het moeten weigeren van een klant zonder CTB is natuurlijk nooit leuk. Maar juist bij een vereniging heb je het niet over het weigeren van een klant, maar het weigeren van een lid. Iemand die al vele jaren zeer gewaardeerd lid is, misschien zelfs belangrijke vrijwilligerstaken vervult, wordt ineens de deur gewezen. Waar er binnen familie en vriendenkringen de afgelopen 1,5 jaar helaas regelmatig ruzies zijn ontstaan over de denkbeelden rondom  het coronavirus en de maatregelen, daar zijn de sportclubs juist een plek waar iedereen tot nu toe gewoon welkom is en waar deze discussie minder op de spits gedreven is. Sportbestuurders voorzien dat de nieuwe maatregelen voor een tweespalt binnen de club kunnen gaan zorgen. Wat extra frustrerend is, omdat de afgelopen weken gebleken is dat kantines open met een beperkte capaciteit en 1,5m afstand, best goed te controleren is.

Praktische bezwaren
Naast principiële bezwaren tegen het scannen van CTB’s bij de ingang van de kantine, zijn er ook praktische bezwaren. Nu de sportclub eindelijk weer open is, proberen sportbestuurders de achterstanden in te halen. Gemiddeld is het aantal leden, zeker de aanwas van onderaf door nieuwe jeugdleden, maar ook het aantal vrijwilligers afgenomen. Het is al lastig genoeg om voldoende barpersoneel te vinden, laat staan dat je in zo’n korte tijd voldoende vrijwilligers vindt om een impopulaire taak als CTB-scanner te vervullen. Zeker bij een kantine waar meerdere ingangen zijn, die je graag open hebt staan i.v.m. ventilatie, vraagt dit een behoorlijke inzet.

Daarnaast loop je al vrij snel het risico tot ophoping in bijvoorbeeld de rust van een sportwedstrijd die redelijk veel publiek trekt. Hier zijn wellicht wel oplossingen voor te vinden, maar deze vragen veelal wel weer een extra inzet van vrijwilligers. Daarnaast lopen besturen er tegenaan dat er niet goed bekend is hoe men aan de technische kant van een scanner kan voldoen, voorlichting op dit thema is nog nauwelijks op gang gekomen. Er kan gebruik gemaakt worden van de gratis Scanner App die te downloaden is op een smartphone. Het voorlichtingsmateriaal vanuit het ministerie lijkt veel sportclubs helaas nog maar nauwelijks te bereiken.

Wat te doen?
Het dilemma 1) scannen en waarschijnlijk dus eigen leden weigeren, 2) de kantine weer sluiten of 3) je niet aan de regels houden, is natuurlijk een duivels dilemma voor de sportbestuurder. Signalen die wij opvangen lijken er op te wijzen dat een behoorlijk aantal verenigingen de gok gaan wagen en voor de derde optie gaan. Gezien het bovenstaande betoog begrijpen wij dat clubs het gevoel hebben hiertoe over te moeten gaan. Ondanks dat wij ook liever hadden gezien dat de huidige kantineregels (dus eventueel met 1,5m) nog even was voortgezet, adviseren wij om toch te kijken of een alternatieve oplossing haalbaar is. Het risico van het oplopen van een fikse boete en wellicht bijpassende negatieve publiciteit ligt op de loer. Ook zal niet elk lid begrip hebben voor het bewust overtreden van corona-regels. Wij zetten een aantal alternatieven op een rijtje.

Mede op basis van afspraken die NOC*NSF met het Ministerie van VWS heeft gemaakt zijn er nog wel een aantal mogelijkheden waarmee je binnen de nieuwe regels toch een gezellige nazit kunt doen, zonder leden uit te sluiten:

  • (Overdekte) terrassen. Een van de oplossingen is om de kantine als loket te gebruiken en te zorgen voor terrasruimte buiten. Bijvoorbeeld door het plaatsen van partytenten. Een (overdekt) terras mag namelijk wel open zonder CTB.
  • Kantine splitsen. Mocht er geen ruimte zijn voor een groot terras, dan is er de optie om de kantine te splitsen. Dat kan bijvoorbeeld door een natuurlijke afscheiding (bijv. plantenbakken) of een lint te spannen. Rondom het bargedeelte is dan een CTB verplicht en voor het andere deel niet. Hier zou een uitgifte punt voor ingericht kunnen worden.

Welke keuze je als bestuur van de sportclub ook maakt, het is deze week extra belangrijk om hier goed over te communiceren met de leden. CTB’s zijn voor veel mensen een discussiepunt en het is goed om deze discussie voor te zijn. Zorg niet alleen voor een goede voorlichting naar de leden, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten komend weekend. Maar leg ook uit hoe lastig dit dilemma voor het bestuur was en op basis waarvan een bepaalde keuze gemaakt is. Door open te zijn over de complexiteit van dit thema kan er wellicht al behoorlijk wat kou uit de lucht gehaald worden. Ook is het verstandig om op de eerste dag één of meerdere bestuursleden beschikbaar te hebben om de vrijwilligers bij te staan die gaan scannen. Om tekst en uitleg te geven en als back-up mochten er discussies ontstaan.

Op het moment van schrijven vergadert de VRD (Veiligheid Regio Drenthe) over de maatregelen en de gevolgen die dit gaat hebben. Wij adviseren verenigingen ook de berichtgeving van de gemeente/ VRD tot zich nemen. Zodra daar meer over bekend is zullen we dit ook vanuit SportDrenthe onder de aandacht brengen.

Veerkracht
Voor veel sportbestuurders zijn deze nieuwe maatregelen weer een vervelende klap om te incasseren. Het gevoel dat er wel erg veel gevraagd wordt van een vrijwilligersorganisatie als de sportvereniging wordt ook door ons onderkend. Gelukkig hebben sportclubs het afgelopen jaar laten zien over veel veerkracht en flexibiliteit te beschikken. Mochten er toch vragen zijn over de keuzes die deze week gemaakt moeten worden, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met onze senior verenigingsadviseurs Anne Prins ([email protected]) en Paul van Dijk ([email protected]) of bezoek onze coronapagina voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in