Bijeenkomst Duurzame Infrastructuur in Lokaal Sportakkoord

In het lokaal sportakkoord is duurzame sportinfrastructuur, gezonde en positieve omgeving (of een andere benaming) een thema. Maar wat wordt nou precies verstaan precies onder een beweegvriendelijke omgeving? Wat willen we de inwoners nu eigenlijk bieden. Voor welke doelgroep moet die buitenruimte dan geschikt zijn? Hoe doen andere dorpen en gemeenten dat?

Wij willen vanuit Team Infrastructuur iedereen die zich hiermee bezig houdt binnen het sportakkoord een beetje op weg helpen. In een online bijeenkomst halen we de vragen boven tafel en is er ruimte om inspiratie en idee├źn te delen. Graag nodigen we u uit aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst op maandag 14 juni, van 19:30 uur tot 21:00 uur. Aanmelden kan hier

We zetten met BIOR in op toegankelijke sport- en beweegvoorzieningen zodat elke Drenthe mee kan doen. We willen werken aan een gezonde omgeving die uitnodigt tot bewegen door de inrichting van de buitenruimte zo te ontwerpen dat het uitnodigt tot gebruik en ontmoeting. We dragen bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van dorpen en wijken; door bijvoorbeeld schoolpleinen zo in te richten dat ze geschikt zijn om onderwijs (natuur, cultuur, beweging) aan te kunnen bieden en ze uitnodigen buiten schooltijd om te spelen en bewegen. En we dragen graag bij aan het stimuleren van Drentse inwoners tot het gebruik van de Drentse natuurgebieden. Kijk voor meer informatie op team Infrastructuur

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in