Aandacht voor gezonde sportevenementen in Drenthe

Het Kennis- en Supportcentrum Events, Drenthe gezond en JOGG hebben de handen ineengeslagen voor het inrichten van gezonde sportevenementen in Drenthe. Team:Fit is de werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sportomgeving.

Bij sportevenementen gaan ze voor een gezonder voedingsaanbod en gezondere sportsponsoring en in Drenthe worden ook de andere twee gezonde sportomgeving thema’s (verantwoord alcoholbeleid en een rookvrije omgeving) meegenomen. Drenthe maakt gebruik van de kennis en ervaring van Team:Fit op dit gebied.

Vanaf juni is een werkgroep (bestaande uit de hierboven genoemde drie partijen) om tafel gegaan om ideeën uit te wisselen op dit thema en acties in gang te zetten.

Mike van de Wetering (29), zo goed als afgestudeerd student Voeding en Diëtetiek aan de Hanze Hogeschool Groningen, heeft zijn afstudeerstage bij Drenthe gezond onder leiding van coördinator Dorien van de Kant gedaan, waar hij zich heeft gericht op vitaliteit, mensen helpen gezonder te leven en gezonder ouder te worden. Dit is in lijn met gezondere sportevenementen, waar hij zich vervolgens samen met Wineke Holtrop, Team:Fit Coach, ook voor heeft ingezet.

Gezamenlijk hebben Mike en Wineke in afstemming met het Kennis- en Supportcentrum Events een scholing ontwikkeld. De scholing is bedoeld om mensen kennis bij te brengen om evenementen gezonder te kunnen inrichten.

Op dinsdag 9 januari vond de scholing plaats, welke de studenten van het Supportteam Events van het Kennis- en Supportcentrum en Tamara Peek hebben gevolgd evenals de coördinator en regisseur van de uitvoering sportakkoord Assen.

De scholing bestond uit het verstrekken van informatie op basis van de Richtlijn Eetomgevingen, rookvrij en verantwoord alcoholbeleid, die zijn opgesteld door Team:Fit in samenwerking met het Voedingscentrum en wat de rol van het Supportteam Events hierin kon zijn. De hierbij behorende checklists en stappen zijn doorlopen, waarna uiteindelijk de kennis is getest middels een Kahoot-quiz, die met toelichting als samenvatting diende op de belangrijkste onderdelen.

Indien er weer evenementen georganiseerd mogen worden kan het Supportteam Events de verkregen kennis toepassen om organisatoren te stimuleren, enthousiasmeren en ondersteunen waar nodig. Laten we hopen dat dit snel weer kan!

Voor meer informatie zie: Gezondere evenementen.

Nieuwsbrief

Schrijf je direct in