Nieuws

Gezocht: sportverenigingen voor sporters met een visuele beperking voor een interview over gevolgen corona(maatregelen)

Welke drempels ervaren sportverenigingen voor sporters met een visuele beperking bij het opstarten van hun trainingen en wedstrijden en hoe kan Gehandicaptensport Nederland hierin ondersteunen?

Bouwen aan de openbare ruimte: zo inrichten om de Drent te verleiden tot bewegen

Op 24 september kwam het netwerk Kennislab BIOR Boord bijeen in de RLS Eelde. Het inzicht verwerven in de aanwezige expertise die de partners meebrengen was het doel.  Nu is het zaak om die expertise in te zetten om  de beweging verder te brengen.

Nieuwe ronde begeleidingstraject verduurzaming – meldt u snel aan!

Bent u wellicht voornemens binnen uw vereniging aan de slag te gaan met verduurzaming? Energiebesparing, zelf opwekken van energie, isoleren etc.? Ook uw vereniging kan zich aanmelden voor deze landelijke ondersteuningsregeling, zodat u kosteloos gebruik kunt maken van de expertise van SportDrenthe/Drenthe Sport Duurzaam!

Het Markehuis Grolloo is eerste dorpshuis in Drenthe met certificaat Gezondere Sportkantine

Nog niet eerder behaalde een Drents dorpshuis een Team:Fit certificaat voor een gezondere sportkantine. Het Markehuis heeft niveau ‘zilver’ weten te behalen!

Investeren in sport en bewegen zorgt voor een energiek, inclusief en gezond Nederland

Sport en bewegen verdienen een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland. Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn dinsdag 22 september in Den Haag door 24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

Tangenborgh groep maakt met SportDrenthe beweegfilmpjes voor bewoners

Saskia Timmermans (beleidsmedewerker Tangenborgh groep) vertelt: “We organiseren altijd een activiteit op wereld alzheimer dag. Dat was nu wat ingewikkeld met corona, maar we wilden zeker iets doen. Het thema jong en oud, dat past goed bij onze doelgroepen.

SportDrenthe en Drentse sportakkoorden

In Drenthe kwam de beweging tot lokale sportakkoorden op gang na de oproep tot het vormgeven van lokale sportakkoorden. In enkele gemeenten werd het zelfs een sport- en preventieakkoord. Door diverse gemeenten werd SportDrenthe gevraagd om als sportformateur op treden. Een mooie uitdaging! Een terugblik.

Vakleerkrachten aan de slag in Midden-Drenthe

Vlak na de zomervakantie startten onze vakleerkrachten op de basisscholen in Midden-Drenthe om zo een start te kunnen maken met 'Een leven lang vaardig in bewegen'. SportDrenthe is trots dat we een bijdrage kunnen leveren aan de gymlessen in de gemeente Midden-Drenthe.