‘Wat nou, als we in Zuidwolde als sportverenigingen elkaars sporten eens spelen’, stelde Bert Kruit, voorzitter van de voetbalvereniging voor. Geert Wemmenhove had hier wel oren naar. Terwijl ze beiden een korfbal wedstrijd bij ZKC’19 keken, werd verder gebrainstormd over de uitwerking hiervan. Zo begon het idee van de Naoberspelen in Zuidwolde.
Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen en werd er ook bij de tennis-, badminton-, klaverjas- en volleybalvereniging een enthousiasteling gevonden die plaats nam in de commissie om dit idee verder uit te werken.

Dat een goede naober beter is dan een verre vriend bleek al bij de eerste vergadering. Maanden werd er intensief samengewerkt aan de voorbereidingen voor de eerste editie van de Naoberspelen, die op 28 augustus de start zullen zijn van de festiviteiten bij ZKC’19. Het idee is dat de Naoberspelen een terugkomend fenomeen worden, wanneer er bij 1 van de verenigingen wat te vieren valt. In dit geval het 100-jarig bestaan op 31 augustus van korfbalclub ZKC’19.
Over 3 jaar bestaat de voetbalvereniging 75 jaar, dit is een mooie aanleiding voor een 2e editie.

De Naoberspelen beginnen op woensdag met volleybal in de sporthal bij volleybalvereniging VCZ, gevolgd door badminton (de Slagen). Ook wordt er op woensdag gekaart in de feesttent van ZKC’19. Donderdag 29 augustus nemen voetbalclubs ZZVV en VV Zuidwolde het stokje over en wordt er ook op dat moment getennist bij TC Suthwalda. Dit wordt gevolgd door korfbalwedstrijden op de velden van ZKC’19. De Naoberspelen worden afgesloten met een sportquiz in de feesttent.

Bij alle sporten zijn punten te behalen en is het de bedoeling dat 1 vereniging als winnaar uit de bus komt. Er is gedebatteerd over een wisselbokaal, maar omdat zowel de volleybalvereniging als de badmintonclub niet over een eigen clubgebouw beschikken, leek dit niet geschikt. Daarom wordt de winnaar beloond met een oorkonde en grote taart.

Een mooie bijvangst: het draaiboek van de Naoberspelen wordt gedeeld met Drenthe Beweegt. Dit betekent dat de sporten ook aangeboden gaan worden op de basisscholen in Zuidwolde. Op deze manier kunnen kinderen laagdrempelig kennis maken met de sporten in de buurt.

De Naoberspelen worden mede mogelijk gemaakt door Sport Drenthe, Drenthe Beweegt, Provincie Drenthe en de NAM.