“Tien jaar met plezier bestuurd”

Tien jaar lang heeft Peter van der Spek deel uitgemaakt van het bestuur van SportDrenthe en diens rechtsvoorgangers en hij zegt dat hij dit met plezier gedaan heeft. Namens de ‘kleine bonden’ was hij bestuurslid van de DSF.

Later, na de laatste reorganisatie, was hij namens de gehandicaptensportorganisatie NebasNsg vertegenwoordiger in de Raad van Commissarissen van SportDrenthe. In 2005 nam hij afscheid.

Kritische blik

Van der Spek is altijd een kritische volger van het sport(raad)gebeuren geweest, voor hem stond altijd het belang van de (gehandicapte) sporter voorop. Het gaat hem aan het hart dat SportDrenthe niet meer de overkoepeling van de sport(organisaties) in Drenthe is. Van der Spek: “Als DSF hadden wij veel meer betrokkenheid bij de bonden. In die constellatie konden wij ook veel meer voor de bonden betekenen, vooral voor de kleinere bonden. Helaas vonden op een gegeven moment de grote bonden dat ze te veel aan de leiband van de DSF moesten lopen en daarom wilden ze met eigen personeel verder.”

Dat betekende ook het einde van het Sport Service Centrum in Beilen. Van der Spek: “Eeuwig jammer. Ik ben nog steeds van mening dat het zo mooie centrum met een beetje goede wil overeind had kunnen blijven. Mijn ideaal was het multifunctioneel inzetbaar zijn van het personeel. Jammer genoeg kregen we steeds meer te maken met ‘eilandjes’. Zo konden we natuurlijk ook niet verder.” Gelukkig voor Peter van der Spek bleef ‘zijn’ gehandicaptensport mede dankzij de opstelling van de provincie overeind binnen de nieuwe organisatie, die volgens de ‘akkoorden van De Wijk’ SportDrenthe werd gedoopt, na een uitstapje naar de welzijnsorganisatie STAMM, waarbinnen sport een aparte unit werd. Na de zoveelste reorganisatie en bezuinigingen moest SportDrenthe in Hoogeveen ‘uitgekleed’ aan een nieuw leven beginnen.

Financiering

Van der Spek vindt dat het nu weer prima gaat met de organisatie, ook al verfoeit hij de wijze van financiering. “De sport heeft structureel geld nodig. Organisaties en sporters moeten weten waar ze aan toe zijn. Projecten hebben nu eenmaal geen structureel karakter. Als het project achter de rug is, kunnen we weer van voren af aan beginnen.” Van der Spek vindt het ook doodzonde dat de Stichting STK niet meer onder de vleugels van SportDrenthe functioneert. Hij is van mening dat deze werksoort bij SportDrenthe hoort. “Kijk maar naar andere sportraden. Die hebben de meerwaarde (ook financieel) van de dienstverlening voor kader en verenigingen voor de organisatie beter ingeschat. In de toekomst tenslotte moeten we naar schaalvergroting toe en dat betekent in mijn ogen een samengaan in noordelijk verband waarbij we zelfs moeten denken aan samenwerking met Noord-Duitsland. Daar ligt ons perspectief. We zijn de kneuterigheid langzamerhand voorbij.”