“Zelfstandige organisatie worden”

Voorzitter Rein Munniksma verliet in 1997 het bestuur van STAMM Sport. Hij had er mede voor gezorgd dat de organisatie een doorstart kon maken vanuit de Drentse Sport Federatie (DSF). Lambertus Eising volgde hem op en moest de organisatie, inmiddels STAMM Sport, weer terugbrengen naar een zelfstandige en professionele sportraad.

Met succes, want mede dankzij Eising werd ‘SportDrenthe’ geboren. Want: “Wat SportDrenthe als werk in de provincie neerzet is wel degelijk onmisbaar.”

Hoewel Lambertus Eising eigenlijk nooit het idee had dat hij in ‘de sport’ zou gaan werken, is sport altijd een belangrijk onderdeel van zijn leven geweest. “In mijn jeugd was het normaal dat kinderen eerst op gymnastiekles gingen. Daarna gingen de meeste jongens voetballen. Ik hou van sporten, vooral van schaatsen, fietsen en zeilen. Lekker met de wind door je haren. Het verzet de zinnen van alledag”, vertelt Eising ontspannen. “Iedereen zou in beweging moeten zijn, en dat vindt ook SportDrenthe. Het is goed voor je gezondheid, maar ook een sociaal gebeuren. Het is fijn om samen bezig te zijn. Bovendien leer je elkaar goed kennen. Je ziet hoe iemand in elkaar steekt. Dat sporten gezondheidsbevorderend werkt is een extra voordeel. Maar het mooiste aan sporten is dat het mensen gelukkig en trots maakt.” En mede door die passie met sport, kwam Lambertus Eising in het bestuur van STAMM Sport.

Beklijven

Toen Lambertus Eising in 1997 voorzitter van het bestuur werd, wilde hij graag een aantal veranderingen doorvoeren. “Het was tijd om te verzelfstandigen”, vertelt Eising. “Ik zat heel dicht op de organisatie, maar niet er in. Er waren toen nog maar zes of zeven werknemers in dienst. Het bestuur en de directeur van STAMM en STAMM Sport, Piet Dijkhuis, vonden dat de identiteit van de sportraad teveel verbonden was met die van STAMM. Nadat we redelijk veel overleg hadden gepleegd, besloten we de sportraad anders te organiseren. We wilden weer een echt zelfstandige organisatie worden. Daarom veranderden we zowel fysiek, we verhuisden naar Hoogeveen, als van naam.” Waarom is er voor de naam SportDrenthe gekozen? “SportDrenthe is een naam die aangeeft waar de organisatie voor staat en die beklijft bij de inwoners van Drenthe.”

Doordat de organisatie zich loskoppelde van STAMM, moest er ook een nieuwe directeur komen. “De bestuursleden wilden dat de functie bekleed ging worden door iemand uit de eigen organisatie. Deze moest over de juiste capaciteiten beschikken, want het moest een professionele organisatie worden. Hans de Lang werd met instemming van het bestuur, maar ook van zijn collega’s tot directeur benoemd. Er stond een goed team van directeur, medewerkers en bestuursleden.”

Gekleurde versie

SportDrenthe was geboren. Daarom beëindigde Lambertus Eising in 2002 zijn voorzitterschap. Toen de breedtesportimpuls (BSI) opkwam, bloeide de organisatie naar ongekende grootte en werd hij gevraagd ondersteuning te geven aan de snel groeiende organisatie. En omdat Eising bij andere organisaties al gewerkt had als ‘man van de financiën’ kwam hij in 2003 in dienst als de ‘financiële man’ van SportDrenthe. “Dat bevalt zeer goed.”

Zijn nieuwe functie kende nieuwe taken. “Ik kijk mee naar waar de kansen liggen, zowel intern als extern. Bovendien doe ik de projectenadministratie. Natuurlijk is er altijd een spanningsveld tussen wat beschikbaar is en wat door de medewerkers gevraagd wordt”, geeft ook Eising toe. “Als er geen geld is, dan is het gebeurd. Net zoals bij een huishoudportemonnee: als die leeg is, kun je niets meer uitgeven. De medewerkers moeten kijken naar wat de provincie, de gemeenten en andere opdrachtgevers beogen met hun investering en op welke wijze SportDrenthe daar invulling aan kan geven. Ze moeten de uitgaven goed verdelen. Gelukkig zit er bij SportDrenthe een zeer deskundige groep mensen. Zij kunnen met elkaar goed inkaderen waarom, wat en hoe het geld verdeeld kan worden. In de sport kun je met beperkte middelen veel bereiken. In externe uitingen kun je ook voor de zwart-wit versie kiezen in plaats van de gekleurde.”

Continue proces

Met deze medewerkers lijkt een vijftigjarig jubileum binnen handbereik. “De organisatie moet zich blijven doorontwikkelen, waarbij het altijd gaat om de benodigde kwaliteiten. Niemand is immers onmisbaar, maar het werk dat SportDrenthe neerzet in de provincie, is wel degelijk onmisbaar. Andere organisaties zouden dit werk misschien kunnen overnemen. Daarom moet je als sportorganisatie een lange adem hebben. Het is een continue proces om in te haken op de voortdurende maatschappelijke veranderingen. En niet alleen actiegericht, maar ook met ideeën op de lange termijn. Het is belangrijk om vooruit te kijken, een visie te hebben en te zien hoe de maatschappij zich gaat ontwikkelen.”

Hoe gaat de maatschappij zich dan ontwikkelen? “SportDrenthe heeft zich veertig jaar op hoog niveau ingezet voor het belang van de sport. Ook andere instanties en bedrijven moeten het belang van sport gaan inzien. Ik zie daarom een toekomst weggelegd voor SportDrenthe om ook het bewegen binnen bedrijven te promoten. We kunnen adviezen geven, programma’s leveren en het management uitleg geven over het maatschappelijk belang van een ‘gezond bedrijf’. Al met al genoeg werk aan de winkel.”