Sinds 16 maart is de gemeente Westerveld aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum.

Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente Westerveld vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. “Door aan te haken bij het Volwassenenfonds dragen we actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van onze gemeente.”

De heer J. de Haas, wethouder gemeente Westerveld
“We vinden het belangrijk dat óók mensen met minder geld toegang hebben tot sport en cultuur. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid zijn de effecten van deelnemen aan gezamenlijke activiteiten niet te onderschatten. Iedereen die in onze gemeente woont en voldoet aan de voorwaarden, komt in aanmerking voor support vanuit het fonds.”

Meedoen?

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, maatschappelijk werker. Intermediairs zijn te vinden via de zoekfunctie op volwassenenfonds.nl.
Over het Volwassenenfonds

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum. De visie van het Volwassenenfonds is een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport & cultuur. De missie is het wegnemen van financiële drempels tot sport & cultuur bij volwassenen. Gemeenten, intermediairs en potentiële partners worden opgeroepen om aan te haken bij het Volwassenenfonds, zodat iedereen in Nederland binnenkort kan profiteren van de positieve effecten van sport en cultuur.

Meer informatie: volwassenenfonds.nl

Coördinator in Drenthe is Koert Thalen, hij komt graag vrijblijvend de spelregels en mogelijkheden uitleggen. Mail naar drenthe@volwassenenfonds.nl en hij neemt contact op om een afspraak te maken.