Procesbegeleiding Sportakkoord

In navolging van het landelijk sportakkoord zijn alle gemeenten in Drenthe aan de slag gegaan met een lokaal sport (en preventie) akkoord. Om tot een akkoord te komen is het van belang dat meerdere partijen samen de koers bepalen. Gemeente, lokale (sport)aanbieders, maatschappelijke partners, verenigingen en andere organisaties hebben allemaal een rol in de uitvoering van de plannen. Allen met een geheel eigen doel en werkwijze. Juist daarom is het belangrijk om deze partijen allemaal mee te nemen in het proces. SportDrenthe is ervaren in deze vorm van procesbegeleiding. Onze adviseurs hebben een groot netwerk, spreken de taal van de verschillende organisaties en zijn in staat om deze aan elkaar te verbinden.

Bij de totstandkoming van de sportakkoorden in 2020 is SportDrenthe in zes Drentse gemeenten betrokken geweest als sportformateur bij het proces. In nauwe samenwerking met de beleidsambtenaar van de gemeenten zijn partijen bij elkaar gebracht. In verschillende bijeenkomsten, geleid door onze sportformateurs, zijn de plannen vormgegeven. Door de ambities te bespreken, bestaande initiatieven en activiteiten in kaart te brengen en doelen voor de komende jaren op tafel te leggen is samen gebouwd aan een toekomstbestendig sportakkoord. SportDrenthe kan deze rol spelen omdat zij zich onafhankelijk op kan stellen, de expertise heeft om te adviseren op inhoud en haar netwerk en kennis inzet om op gemeente overstijgend niveau mee te denken.

Een terugblik van Mieke Zijl en Hans Slender op de processen in 2020 leest u hier

Op 29 juni 2018 ondertekende minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar om ook de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving. In navolging van het sportakkoord volgde er in november 2018 ook het Nationaal Preventieakkoord ‘Naar een gezonder Nederland. Het akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten: Sport Verenigt Nederland. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen, in alle levensfases, met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit te realiseren zijn er ook in de Drentse gemeenten inmiddels afspraken gemaakt in lokale Sportakkoorden. In enkele gemeenten werd het zelfs een sport- en preventieakkoord. 

Services voor verenigingen

Voor het realiseren van de ambities uit de akkoorden heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Ook voor verenigingen is er budget beschikbaar in de vorm van services. Deze zijn bedoeld voor alle sport- en beweegaanbieders in de desbetreffende gemeente. Denk hierbij aan sportverenigingen, sportclubs en andere sportaanbieders. Bekijk hier de services en alle links naar de Drentse sportakkoorden

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Mieke Zijl
Directeur-bestuurder

Sport is fantastisch om te doen en ik geloof in de kracht van sport. Om die reden heb ik van mijn grootste passie mijn werk kunnen maken. Sinds 2006 ben ik werkzaam bij SportDrenthe, dit in verschillende rollen en op verschillende thema’s (o.a. eveneme …