Doorfietsroute De Groene As

Sinds 2015 wordt er gewerkt aan de realisatie van een doorfietsroute ‘De Groene As’ tussen Groningen en Assen ter bevordering van het fietsverkeer tussen beide steden en het fietsnetwerk in de regio. De betrokken provincies en de gemeenten zien de doorfietsroute ‘De Groene As’ in een groter maatschappelijk en economisch kader dan alleen het realiseren van een fietspad.

SportDrenthe begeleidt samen met SWECO (beide zijn partners binnen KennisLab BIOR Noord) het traject waarbij het vraagstuk ‘hoe vergroten we de belevingswaarde van deze (toekomstige) verbinding; kijkend naar veiligheid, stimulering en beleving?’ centraal staat.

Lees hier het nieuwsartikel over de belangrijkste conclusies die de samenwerking heeft opgeleverd.

Verhalen en ideeën stimuleert (door)fietsen

Hoe interessant zou het zijn om verhalen uit de omgeving aan de fietsers op de doorfietsroute te vertellen? De aantrekkelijkheid van routes blijkt een veel grotere impact op het gedrag te hebben dan deskundigen vermoed hebben. Aangename fietsroutes die de zintuigen prikkelen, geven niet alleen een prettig gevoel maar stimuleert ook om verder te fietsen en meer te ontdekken. Dat biedt kansen om verhalen uit de regio dichterbij te brengen en de belevingswaarde te vergroten.

Kiemkr8 is een innovatiebureau dat ondernemers en overheden helpt bij vernieuwen. In opdracht van de provincies Groningen en Drenthe ontwikkelt Kiemkr8 een beleefconcept voor De Groene As. Het beleefconcept moet de doorfietsroute innovatief en iconisch maken. Kiemkr8 dook daarvoor in de verhalen uit de omgeving. Kenmerken voor die verhalen zijn: iconisch, afwisselend, duurzaam en van deze tijd. Kiemkr8 ging begin dit jaar aan de slag met de conceptontwikkeling!

Trots op het Noorden 
Anne Marie Verkade-Diphoorn van Kiemkr8 licht toe: “Na vele gesprekken met bewoners, ondernemers en historische verenigingen krijgen we inzicht welke verhalen verteld kunnen worden. Daarmee kunnen we parels van verhalen ophalen, oppoetsen en laten schitteren op deze route langs het kanaal. Zo geven we onze diepgewortelde trots op het Noorden de ruimte. Zoals het verhaal van het meisje van Yde. Het verhaal is al tweeduizend jaar oud en blijft een mysterie. Het is nooit opgelost en boeit nog steeds. Het verhaal heeft een iconische plek in het landschap die we zichtbaar willen maken langs de doorfietsroute.”

Uitwerking verhaallijnen en doelgroepen
Het beleefconcept richt zich op twee doelgroepen: recreatieve gebruikers en doorfietsers. Recreatieve gebruikers zijn eigen inwoners en toeristen. Doorfietsers zijn opgedeeld in sporters, scholieren en forensen. Welke verhalen vinden deze gebruikers interessant? En hoe vertel je de verhalen aan fietsers?

Benieuwd hoe dit verder gaat of wat de doorfietsroute nog meer te bieden heeft. Lees hier het laatste nieuws: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen/doorfietsroute-assen

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Mieke Zijl
Directeur-bestuurder

Sport is fantastisch om te doen en ik geloof in de kracht van sport. Om die reden heb ik van mijn grootste passie mijn werk kunnen maken. Sinds 2006 ben ik werkzaam bij SportDrenthe, dit in verschillende rollen en op verschillende thema’s (o.a. eveneme …