Coördinator Team Buurtsportcoaches

Een team buurtsportcoaches is in iedere gemeente verantwoordelijk voor het stimuleren van deelname aan sport, bewegen en cultuur voor alle doelgroepen. In deze rol is de invulling van de opdracht van ieder buurtsportcoach team verschillend. Iedere gemeente heeft een uitvoeringsplan waar het team binnen werkt. Dat kan per gemeente sterk verschillen. Ligt de nadruk bijvoorbeeld op jeugd, op naschools aanbod, op gymlessen geven als vakleerkracht, op verbinden in de wijk of juist op aanbod voor senioren en aangepast sporten. Ieder team en daarmee iedere individuele buurtsportcoach heeft een andere rol en opdracht. Bovendien zijn de teams werkzaam in een dynamisch werkveld dat ieder jaar sterk kan veranderen. Kijk naar het afgelopen corona jaar, dat heeft enorm veel creativiteit en flexibliteit van de buurtsportcoach teams gevraagd. SportDrenthe begeleid buurtsportcoach teams in hun opdracht, door de inzet van een coördinator.

De coördinator vervult een beleidsmatige en coördinerende rol. Daarmee zorgen we dat het team buurtsportcoaches zodanig aangestuurd wordt dat medewerkers gemotiveerd, geïnspireerd en gecoacht worden en ze hun resultaten, actiepunten en (persoonlijke) doelstellingen kunnen realiseren. Voorbeleden van taken die onze coördinator oppakken zijn:

  • De coördinator zet de buurtsportcoaches in hun kracht opdat ze op basis van hun sterke punten een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het speelveld van sport, bewegen en gezondheid.
  • De coördinator van het team buurtsportcoaches zet zich in op het ontwikkelen, implementeren en realiseren van beleid, alsook op het ontwikkelen, plannen, coördineren, realiseren en evalueren van activiteiten binnen een complex werkveld.
  • De coördinator coacht, begeleidt, motiveert, informeert en adviseert betrokkenen, zorgt voor afstemming tussen vraag en aanbod, bouwt en onderhoudt een netwerk, zet zich in als verbinder tussen de verschillende betrokkenen en werkt intersectoraal.

Op dit moment hebben we een coördinerende rol in de gemeente Meppel en Westerveld.

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Alida Pasveer
Sportprojectmanager

Mijn naam is Alida Pasveer. Mijn motto is: sport en bewegen houd je gezond. Ik vind het heerlijk om te bewegen in de openbare ruimte en dat komt mooi uit want Drenthe is een waar paradijs voor de outdoorfanaten, sportievelingen en buitenmensen onder on …