Coördinator Drenthe gezond

Bij Drenthe gezond komt kennis en expertise gericht op gezondheidspreventie samen. Met alle betrokken partijen wordt de brug geslagen tussen lokaal & regionaal, onderzoek & praktijk. Verbindend in het programma is de programmamanager die regisseert, verbindt en coördineert. SportDrenthe heeft vanaf de start van Drenthe gezond de project coördinator geleverd in de persoon van Dorien van de Kant. Zij heeft haar kennis en expertise op het thema ingebracht in het netwerk, de verbindingen tussen verschillende partijen tot stand gebracht en de coördinerende rol in overleggen en (kennis)bijeenkomsten gepakt. Door de inzet van een project coördinator zorg je voor voortgang in het project, gezamenlijk inzet en een doorgaande lijn.

Drenthe gezond zet in op: 1) het netwerk provinciaal, 2) De IWP Drenthe gezond, 3) campagnes en projecten en 4) ondersteuning op maat. In het programma Drenthe gezond wordt opgepakt wat gemeenten lokaal niet meer kunnen, ingesprongen op leemtes en verbindingen gelegd om de aanpak te versterken. 5 speerpunten van de coördinator hierbij zijn:

  1. Gemeenten ontzorgen op preventievraagstukken, door provinciale of lokale ondersteuning indien nodig op maat. Ondersteuning gemeenten op vraagstukken/maatwerk
  2. Netwerk verbinden, alle organisaties gericht op preventie en een eerste stap naar de zorg, zoals de GLI. Ontstaan van kruisbestuiving (bijvangst), samenwerken en samen leren.
  3. Eigen regie van inwoners verhogen door op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Dit met partners vanuit het netwerk.
  4. Campagnes en projecten initiëren om te werken aan een gezondere omgeving
  5. Inspringen op trends en kansen voor de provincie gericht op gezondheid.

Op dit moment bestaat het netwerk Drenthe gezond uit de partners: GGD Drenthe, CMO STAMM, JOGG Nederland, Zorgbelang Drenthe, GezondIn/Pharos, Kans voor de Veenkoloniën/ZIF, Hanzehogeschool, SportDrenthe, IVN Noord, Zorg1punt5, UMCG/GECKO onderzoek, VNN, Sterk uit Armoede, de provincie Drenthe en de 12 gemeenten van Drenthe. SportDrenthe faciliteert de programmamanager.

Per 1 januari 2022 is Drenthe gezond als programma verhuisd naar CMO STAMM. Dorien van de Kant is als project coördinator meeverhuist, ze is per 1 januari te bereiken op een nieuw mailadres: [email protected].

Het doel van Drenthe gezond is om de ervaren gezondheid van Drenten te verhogen in een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Hierin draait het om meedoen in de maatschappij, mentale & lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven. De afgelopen 4 jaar heeft Drenthe gezond zich ingezet om inwoners zo (positief) gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te laten worden. Met als basis de programma’s Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Kans voor de Veenkoloniëen (KvdV) en Gezond in de Stad (GIDS). Dit is al snel uitgebreid met andere organisaties en initiatieven. Drenthe gezond is actief bezig (geweest) met het versterken van professionals, verbinden van bestaande activiteiten & programma’s en het ontwikkelen en uitvoeren van provinciale projecten en campagnes. Altijd vanuit lokale vraagstukken en/of landelijke ontwikkelingen en trends.

Bel mij terug over dit onderwerp

[caldera_form id=”CF5fdb35cdb2008″]

De specialist,,

Dorien van de Kant
Coördinator Drenthe gezond

Wie wil nou niet gezond en gelukkig opgroeien en oud worden. Als coördinator Drenthe gezond leg ik verbindingen tussen verschillende gezondheidsprogramma’s in Drenthe met als doel Positief Gezonde inwoners van Drenthe. Door krachten en kennis te bundel …