Fonds Inclusief Sport & Bewegen

Fonds inclusief sport en bewegen mogelijk gemaakt door SportDrenthe ‘club van 50’.

Aanleiding

In 2019 bestond SportDrenthe 50 jaar. In dit jaar is de club van 50 in het leven geroepen. Bedrijven hebben in dat jaar een bijdrage gedoneerd voor het fonds inclusief sport en bewegen. SportDrenthe heeft dit in het kader van haar verjaardag verdubbeld. Dit fonds richt zicht op het ondersteunen van initiatieven ten behoeve van het vergroten van de inclusiviteit binnen de sportvereniging. In 2022 geven we, na een periode van corona, uitvoering aan dit fonds. Het fonds heeft de intentie om de komende jaren structureel initiatieven te ondersteunen met hulp van donaties vanuit het bedrijfsleven.

Waarom de sportvereniging?

Een sterke sportinfrastructuur in Drenthe is van groot belang voor het mogelijk maken van sport en bewegen voor elke inwoner. Sportverenigingen zijn de basis van deze infrastructuur en zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de Drentse steden, dorpen en wijken. De vereniging heeft in de basis al een sterke maatschappelijke functie en die is van grote waarde. Dit fonds helpt bij het versterken van deze maatschappelijke waarde.

Fonds Inclusief

Het fonds inclusief sport en bewegen ondersteunt sportverenigingen die sterk gemotiveerd zijn om een diversiteit aan doelgroepen bij hun sportverenigingen te laten sporten. De vereniging kan met middelen vanuit het fonds activiteiten initiëren en organiseren in een daarvoor passend pedagogisch klimaat.

In 2022 is er ruimte voor 10 initiatieven ter waarde van €1.000,-.  Een initiatief dat vanuit het fonds ondersteund wordt krijgt twee jaar de tijd om het initiatief tot uitvoering te brengen en een structureel karakter te geven. Zodra het initiatief wordt gehonoreerd ontvangt de sportvereniging 50% van de middelen. Heeft het initiatief na twee jaar een blijvend karakter gekregen dan ontvangt de sportvereniging de resterende 50%.

NIEUWS

De eerste cheque is uitgereikt tijdens het Sportgala Drenthe aan VV De Treffer’16. Lees het artikel hier

Hoe kom je in aanmerking voor middelen uit het fonds?

Sportverenigingen die kans willen maken op een bijdrage uit dit fonds vragen we om een plan op te stellen waarin is toegelicht wat het initiatief inhoudt, waarom de sportvereniging dit initiatief wil starten, hoe dit wordt georganiseerd en wat er aan activiteiten gaat plaatsvinden.

Het plan moeten voldoen aan een aantal criteria:

  • Er is aandacht voor de wijze waarop een passend pedagogisch klimaat voor de doelgroep wordt gecreëerd zodat de doelgroep de juiste begeleiding ontvangt die het nodig heeft.
  • Het initiatief heeft als doel om na twee jaar structureel te zijn ingebed in de sportvereniging, in het plan is toegelicht hoe de vereniging dit wil gaan aanpakken.

Initiatieven kunnen worden ingediend via het online formulier hieronder. Initiatieven voor 2022 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 juni 2022. Binnen 4 weken volgt uitsluitsel.

Beoordeling en begeleiding

Ingediende initiatieven worden besproken in de stuurgroep en na beraad toegekend of afgewezen. In de beoordeling kijkt de stuurgroep naar:

  • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het creëren van het juiste pedagogische klimaat voor de gekozen doelgroep
  • Intrinsieke motivatie van de vereniging om te werken aan inclusiviteit
  • Het structurele karakter van het initiatief

Behoudens deze criteria kijkt de stuurgroep ook naar de diversiteit van de initiatieven. Het fonds streeft ernaar om een zo divers aantal initiatieven te ondersteunen.

Dien hier je aanvraag in

Vul het formulier hieronder voor een bijdrage uit het fonds.

Fonds Inclusief Sporten & Bewegen wordt mede mogelijk gemaakt door:

De club van 50

Wilt u meer informatie over het fonds of zou u graag lid willen worden? Neem contact op met Paul van Dijk [email protected]