Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Vereniging Sport en Gemeenten organiseert in samenwerking met Urban Dynamics en Sport & Ruimte en met medewerking van Vereniging Nederlandse Gemeenten en Platform 31 het werkatelier Omgevingswet ‘Sport, bewegen en gezondheid ruimtelijk verankerd’. In dit atelier gaan beleidsmedewerkers sport, bewegen en gezondheid (sociaal) én ruimtelijke ordening/leefomgeving (fysiek) gezamenlijk aan de slag om te verkennen op welke manier ruimtelijk ontwerp een bijdrage kan leveren aan een actieve, gezonde en prettige leefomgeving.

De nieuwe Omgevingswet, waarvan de implementatie in volle gang is, zet een actieve levensstijl prominent op de ruimtelijke agenda. Gezondheid heeft een definitieve plek gekregen in inrichting van de (openbare) ruimte. Met de nieuwe Omgevingswet dienen omgevingsplannen bovendien participatief en integraal ontwikkeld gaan worden. Dat betekent een actievere betrokkenheid van verschillende partijen en stakeholders in alle fasen van een gebiedsontwikkeling.

Kijk hier voor meer informatie