Het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ ligt halverwege de looptijd goed op koers. Inmiddels hebben zo’n 75 buitensportverenigingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gratis energiescan uit te laten voeren. Daarnaast zijn of worden er 52 verenigingen ondersteund in een vervolgtraject om hun verduurzamingsplannen uit te voeren. Een van de onderdelen van een vervolgtraject is advies en ondersteuning bij het verkrijgen van subsidies en financiering. In het eerste half jaar van 2018 is er voor 10 verenigingen een aanvraag voor de EDS (subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties) 2018, gedaan. Het totaal geïnvesteerde bedrag voor verduurzaming door deze verenigingen is € 448.000. Alle aanvragen zijn gehonoreerd en het totaal daarmee gerealiseerde subsidiebedrag is € 114.000.

Daarnaast maken inmiddels 12 verenigingen gebruik van de ‘Energielening SportDrenthe’. Deze lening is in samenwerking met de Drentse Energie Organisatie, het energiefonds van de Provincie Drenthe, in het leven geroepen. Het totaal geïnvesteerde bedrag voor verduurzaming door deze verenigingen is € 963.000. Hiervoor werd voor een totaal bedrag van € 388.000 aan leningen verstrekt.

Meer informatie over dit project